Op 14 augustus jl. is op 81-jarige leeftijd overleden Wil Marcus, bestuurslid van de Kerkelijke Instelling SINT-GREGORIUS in het bisdom Den Bosch. In Wil Marcus verliest niet alleen het bisdom Den Bosch een vrijwilliger met een lange staat van dienst, maar ook een bestuurslid dat jarenlang betrokken was bij het werk van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Bij de jaarlijkse algemene raad van afgevaardigden was Wil altijd aanwezig. Soms was hij ook aanwezig als vervanger van de vertegenwoordiger van Den Bosch in de vergaderingen van het hoofdbestuur. De vereniging heeft hem leren kennen als een bescheiden persoon die de kerkmuzikale vorming van vrijwilligers een warm hart toedroeg.