Gregoriusblad
over liturgische muziek
Uitgave van de Nederlandse
Sint-Gregoriusvereniging
verschijnt driemaandelijks
ISSN: 0017-4122

Redactie
dr. R. Bot MMus, hoofdredacteur a.i.
dr. M. Hoondert
drs. E. Heijerman
ir. B. Hillen
B. Stolwijk MMus
H. Westra
drs. A. Zielhorst
M. Schaap, MMus, eindredacteur

Redactie-adres/opgave advertenties
Koningin Emmaplein 3,
3016 AA Rotterdam
T (010) 281 51 71
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kopijdata voor redactionele kopij
en berichten is voor het
• maart-nummer: 1 januari
• juni-nummer: 1 april
• september-nummer: 14 juni
• december-nummer: 1 oktober
Kopij naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementen & adreswijzigingen
NSGV abonnementen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T (101) 281 51 71
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Abonnementsprijs voor Nederland:
met ingang van 1 januari 2022: € 58,00 ;
voor het buitenland: € 68,00;
losse afleveringen: € 13,50.
Abonnementen lopen van 1 januari t/m
31 december van enig jaar. Opzeggingen
dienen voor 1 oktober bij de abonnementenadministratie binnen te zijn.
Abonnementen kunnen op elk gewenst
moment ingaan en betreffen de hele
lopende jaargang of gaan - op verzoek -
in per 1 januari van het daaropvolgende
kalenderjaar.

Vormgeving en druk
Verloop drukkerij, Alblasserdam
I www.verloop.nl

Muziekgravures
Marc Schaap

 

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
Hoofdbestuur en landelijk secretariaat
Koningin Emmaplein 3,
3016 AA Rotterdam
T (010) 281 51 71
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.nsgv.nl
I www.donek.nl.
Op dit adres zijn ook gevestigd het
documentatiecentrum
DoNeK (Documentatie Nederlandstalige
Kerkmuziek) en het secretariaat van de
Commissie bevoegdheidsverklaringen
bereikbaar gedurende kantooruren op maandag t/m donderdag van
9.00-16.30 uur.

Dagelijks bestuur
dr. R. Bot MMus (algemeen voorzitter)
H.A. Speetjens (secretaris)
A.J.M. Murk (penningmeester)
M. Schaap MMus (coördinator)

Instellingen voor liturgische muziek
in de bisdommen
Bisdom Breda
Diocesane Commissie voor
Liturgische muziek
T (076) 522 34 44
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Kerkelijke Stichting
Sint Gregorius (KSSG)
T (0251) 67 30 60
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Diocesane Commissie voor
kerkmuziek Sint Gregorius
(SGGL)
T (050) 406 58 88
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bisdom Den Bosch
Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG)
T (073) 523 20 75
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bisdom Rotterdam
Diocesane Instelling
Sint Gregorius (DISG)
T (010) 281 51 71
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aartsbisdom Utrecht
Kerkelijke Instelling
Sint Caecilia (KISC)
T (06) 499 573 18
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bisdom Roermond
Sint-Gregoriusvereniging (SGV)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.sgv-roermond.nl

De websites van de diocesane afdelingen zijn te vinden via www.nsgv.nl

 

De redactie van het Gregoriusblad heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te achterhalen. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, verzoeken wij contact met ons op te nemen.