Hymne
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma O.Carm. door paus Franciscus op 15 mei 2022 in Rome is er door de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius (KISG) van het bisdom ’s-Hertogenbosch opdracht gegeven aan Chris Fictoor om een nieuwe Titus Brandsmahymne te componeren op basis van teksten van pater Titus Brandsma.
Deze hymne werd aan het begin van de pontificale eucharistieviering (Nationale Dankviering) op zondag 22 mei, in de St. Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch voor het eerst gezongen.
De partituur kan via de site van de KISG worden gedownload. Daar is ook een video-opname van de Titushymne te vinden.

Mis
Naast de Titus Brandsma Hymne is er ook een gloednieuwe Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma. Geschreven in opdracht van de KISG door Wouter van Belle, met oog op de dankviering van 22 mei jl.
Ook de partituur van deze compositie kan via de site van de KISG worden gedownload.