The Night of Creation

Liturgische dans & gregoriaanse zang rond de getijden van de nacht
in het Franciscushuis Weert vrijdag 15 maart 2024 om 20.00 u

Franciscus-HuisNight of Creation is een dansvoorstelling en een nachtelijk getijdengebed. Onder de begeleiding van gregoriaans, gebeden, muziek en een soundscape en geholpen door videobeelden en textielinstallaties gaan drie dansers op zoek naar een nieuwe hymne voor de schepping. Dag en nacht, licht en donker, het zijn tegenstellingen die het christendom en zijn scheppingsmythen sterk hebben gekleurd. Meer nog, de westerse cultuur is doordrongen van een beeldtaal die het licht en het woord verkiest boven het duister en de materie. Het Woord was immers bij God. Overdag bracht Hij via onderscheid structuur aan in de schepping en op de zesde dag duidde hij de mens aan als zijn hoeder.

De huidige ecologische crisis wordt gezien als het gevolg van antropocentrische kijk op de natuur. In het licht van de westerse rationaliteit werd de aarde bestudeerd, bestuurd en bestookt. Vandaag leren we te luisteren naar de verschillende stemmen die tijdens de nacht hun eigen verhalen vertellen over Moeder Aarde. Deze choreografie is een structuur die verwarring brengt: die het onderscheid tussen het christelijk getijdengebed (de heiliging van de dagen), natuurrituelen, dans, en de menselijke verbeelding verduistert…. Experimenteel, overtuigend, spannend en betoverend… inspirerend!

Artistieke leiding & choreografie: Sander Vloebergs
Dans: Sander Vloebergs, Katrien Vanderbeke, Lu Marivoet Kostuums & installaties Min Spillemaeckers
Geluid en licht: KASKA
Beeld Anastasija Polishchuk
Zang: Gregoriaans o.l.v. Ed Smeets met steun van VNK Limburg
Franciscushuis, Biest 43a, 6001 AP Weert NL
Er wordt een vrije bijdrage gevraagd.