Veel christelijke gemeenschappen in Nederland en West Europa worstelen met het behoud, de financiering en de (her)bestemming van hun kerkgebouw. Veel kerkgebouwen kregen inmiddels een andere functie: supermarkt, appartementencomplex, sportschool het komt allemaal voor. Maar speelt bij de keuze voor een nieuwe bestemming de oorspronkelijke functie van het gebouw ook een rol? Dat is de vraag die centraal staat op het symposium

Liturgie+

De dynamische betekenis van het kerkgebouw.

Dit symposium zal plaatsvinden op donderdag 12 oktober 2023 a.s. te Nijmegen.

Aanknopend bij de oorspronkelijk functie van het gebouw, de liturgie wil dit symposium op zoek gaan naar de meervoudige betekenis en functie van het kerkgebouw. Welke betekenissen heeft het kerkgebouw in een laatmoderne samenleving? Hoe kunnen liturgie, ruimte en meervoudige betekenis en gebruik elkaar versterken in deze tijd? Welke nevenfuncties zijn er mogelijk? Hoe verhouden deze zich inhoudelijk en ruimtelijk tot de liturgie?

Het symposium gaat uit van het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring, in samenwerking met Luce Tilburg University. Sprekers zijn prof. dr. Bert Daelemans s.j. (Universidad Pontificia Comillas, Madrid), dr. Sam Goyvaerts (Tilburg School of Catholic Theology) en ds. Hans Uytenbogaardt (o.a. oud secretaris Eredienst en oud lid Bouw en Restauratiecommissie van de PKN) . Verder wordt ingegaan op een aantal
praktijkvoorbeelden.

Het symposium vindt plaats in de Stevenskerk te Nijmegen, donderdag 12 oktober 2023, 10.00 16.00 uur. Kosten: € 40,00 (studenten: € 10,00).

Inschrijving: via https://webapp.fkt.uvt.nl/dibsa/aanmelding/index?sdnr=1376
Meer informatie: Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw | Tilburg University