Op 1 oktober gaat het nieuwe oratorium in première van tekstschrijver Martin de Geus en componist Dirk Zwart, getiteld Voorman aan de leiband. Petrus-oratorium. Het is Zwarts zevende oratorium, het vijfde in samenwerking met De Geus. (Eerder schreven ze samen oratoria over Ezechiël, Jona, Abraham en Daniël). Het nieuwe Petrus-oratorium is geschreven voor tenor solo, gemengd koor, fluit, hobo, piano, orgel en strijkorkest. Ook zijn er enkele koralen waarvan de aanwezigen verzen kunnen meezingen.
    ‘Het is eigenlijk heel verbazend dat Jezus juist in Petrus de rots zag voor de fundering van de kerk,’ zegt De Geus. ‘Er waren discipelen die een stuk evenwichtiger en wijzer waren dan hij. Maar eenmaal aangesteld groeit Petrus in zijn rol en zegent God hem veelvoudig.’
    Het meer dan een uur durende werk volgt de hoogten en diepten in de relatie tussen Petrus en Jezus, aan de hand van wat over hem wordt verteld in de evangeliën en het boek Handelingen. Daarmee komen bekende bijbelverhalen voorbij, zoals die over Jezus die over het water wandelt, de verheerlijking op de berg, de verloochening door Petrus e.a. Er zijn verrassende invalshoeken, zoals delen waarin een stem wordt gegeven aan de schoonmoeder en aan de vrouw van Petrus. In tekstueel en muzikaal opzicht brengt dat een veelheid van 'toonhoogtes' en stemmingen met zich mee: ernstig of lichtvoetig, verontwaardigd of berustend, zelfverzekerd of schuldbewust, dodelijk bedroefd of vurig begeesterd.
    Het oratorium is tevens bedoeld als afscheidsgeschenk van Martin de Geus bij zijn emeritaat als predikant van de PG ‘De Levensbron’ in Ridderkerk. De première wordt verzorgd door het Interkerkelijk Koor Salem uit Ridderkerk onder leiding van de componist, met begeleiding van een instrumentaal ensemble, bestaande uit twintig musici. De tenorpartij wordt vertolkt door Benjamin Jago Larham.
    Het concert vindt op 1 oktober plaats in kerkgebouw ‘De Levensbron’ in Ridderkerk, aanvang 20:00 uur, toegang gratis. Op 15 oktober vindt een reprise van het oratorium plaats in Barendrecht met een strijkkwartet in plaats van een strijkorkest. Locatie: kerkgebouw Carnisse Haven, aanvang 20:00 uur. De toegangsprijs is dan € 15,-. (Nadere info via www.dirkzwart.com)