In Katholiek Nieuwsblad (KN) nummer 26 d.d. vrijdag 1 juli 2022 zijn onjuiste cijfers gepubliceerd ten aanzien van het aantal koorleden van r.-k. koren in Nederland in de grafiek bij genoemde artikel.

  • De schrijver van het artikel heeft het KASKI rapport niet goed gelezen en daardoor onjuist geïnterpreteerd. Zie in onderstaande tabel de juiste cijfers [Bron: KASKI rapport Nr 665 Kerncijfers Rooms-Katholieke kerk 2020].
  • De schrijver heeft niet gezien dat kolom 4 en 5 bij elkaar moeten worden opgeteld.
  • Het beeld dat nu ontstaat is wel erg alarmerend. De r.-k. kerk beschikt over bijna 45.000 leden en niet, zoals het artikel nu suggereert 28900 !!
  • Ook alle anderen jaren in de grafiek bevatten onjuiste aantallen, zie hieronder de juiste getallen.