Rens Tienstra, Lamentations from the Low Countries. A Performance Edition, Attwater Books, ISBN 9789403661032
Boek Lamentations TienstraOp verschillende momenten en plaatsen zijn uitgebreide muzikale formules (‘tonen’) gebruikt voor de gezongen gregoriaanse schriftlezing bij plechtige liturgische gelegenheden. Het meest bekend zijn de tonen die werden gebruikt voor de lezingen van de eerste nocturne van het nachtofficie tijdens het Triduüm Sacrum.
De eerste drie lezingen van elk nachtofficie zijn ontleend aan de Klaagliederen van Jeremia. Het boek dat Tienstra heeft gemaakt, biedt Klaagliederen zoals opgetekend in vijf bronnen uit de Lage Landen. Op dit moment zijn deze vijf bronnen de enige manuscripten uit de regio waarvan bekend is dat ze volledig genoteerde Klaagliederen bevatten. Hoewel hun aantal klein is, kunnen ze allemaal worden beschouwd als illustratief voor een bepaalde liturgische praktijk in de regio.
Het doel is van deze uitgave is om de bladmuziek beschikbaar en uitvoerbaar te maken voor een breder publiek. Dit boek zal bijdragen tot een beter begrip en waardering van het rijke muzikale erfgoed van de Lage Landen.

 M. Hoondert (red.) e.a. Een bruisend vat vol geest en leven. Bernard Huijbers 1922-2022

Boek over Bernard HuijbersDe muziek van Bernard Huijbers (1922-2003) wordt op veel plaatsen nog altijd graag gezongen, in Gezangen voor Liturgie staan 54 melodieën van zijn hand. Maar Huijbers was meer dan een componist, hij was ook een denker, vernieuwer en pionier. In dit boek, dat verschijnt bij gelegenheid van zijn 100e geboortejaar, komt hij naar voren als inspirator en stimulator voor ieder die wil blijven nadenken over liturgie, liturgische taal, liturgische en rituele muziek, de Godsvraag en de rol van de kerk in de huidige cultuur. Naast analyses van zijn werk bevat dit boek interviews met mensen die nauw met Huijbers hebben samengewerkt. In de jaren 1960 en 1970 werd hij bekend door zijn composities op liedteksten van Huub Oosterhuis. Door zijn toonzettingen kan hij beschouwd worden als een van de belangrijkste personen in de vernieuwing van de liturgie en de liturgische muziek in de tweede helft van de 20e eeuw in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965). Ook internationaal had hij grote invloed, met name via de internationale studiegroep Universa Laus, waarvan hij in 1966 een van de oprichters was.

Abdijboek
De Intermonasteriele Werkgroep voor Liturgie (IWVL) beheert een uitgebreid en waardevol erfgoed van Nederlandstalige monastieke liturgische gezangen, met name in het Abdijboek en andere uitgaven. Deze uitgaven kunnen ook in parochies worden gebruikt waar men meer met cantores (voorzang) werkt/gaat werken in getijdenvieringen, of in stadskloosters waar men met vormen van koorgebed experimenteert. Op het internet is het Abdijboek aanwezig met een uitgebreidere presentatie op https://www.monasteria.org/iwvl/