In Berlijn vond op 21 en 22 oktober een groot kerkmuzikaal congres plaats. Het centrale thema van dit congres was de stelling ‘Kerkmuziek als kans voor maatschappij, cultuur en kerk’. Ook voor de Nederlandse situatie bevat dit congres een hoop stof tot nadenken. Een uitgebreid verslag, alsmede livestreams zijn terug te zien op https://www.musikrat.de/musikpolitik/kirchenmusik/kirchenmusik-kongress-2022.
Interessant zijn de 10 resoluties die zijn aangenomen tijdens dit congres, zie https://www.musikrat.de/fileadmin/user_upload/DMR_Resolution_Kirchenmusik_als_Chance_für_Gesellschaft__Kultur_und_Kirche_221022.pdf. Ook de uitkomsten van de diverse werkgroepen die tijdens dit congres vergaderden zijn beschikbaar via https://www.musikrat.de/fileadmin/user_upload/DMR_MV_2022_Kimu-Kongress_Ergebnisse_AG.pdf.