DEN BOSCH - Jeroen Felix is zondag onderscheiden vanwege zijn grote verdiensten voor de kerkmuziek in het bisdom Den Bosch. Tijdens de viering in de Sint-Janskathedraal kreeg hij de speciale ‘Floris van der Putt-penning’. De onderscheiding werd namens bisschop De Korte overhandigd door plebaan Vincent Blom.
Tevens vierde Jeroen Felix deze zondag 31 oktober zijn zilveren jubileum als rector cantus van de Bossche Sint-Jan. In die functie is hij verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de kathedraal. Hij is dirigent van de Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onzer Liever Vrouwen’ en hij is muziekdocent aan het opleidingsinstituut.

BH; 3 november 2021