Jan Schuurmans Breda 20230528 Breda Pinksteren 068 CRamonMangold scaled 768x512Tijdens een feestelijke eucharistieviering op pinksterzondag 28 mei jl. is Jan Schuurmans pauselijk onderscheiden vanwege zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus. Pastoor Norbert Schnell memoreerde de vele activiteiten van Jan: zijn prestaties op piano en orgel, de verschillende koren die hij leidde, het dirigeren en zijn werk voor het Bisdom. Reden voor de paus om hem te eren met de hoogste kerkelijke onderscheiding: Ridder in de orde van St. Sylvester.
Bisschop Liesen speldde hem de versierselen op en voegde er nog aan toe: “Een kerk zonder muziek is net als een kerk zonder Heilige Geest. Dat loopt niet.”