Op 25 februari is op 81-jarige leeftijd overleden minderbroeder en priester Ton Peters. Na zijn intrede bij de franciscanen en zijn priesterwijding specialiseerde hij zich in Nijmegen in het vak liturgie. Gedurende zijn werkzame leven was hij enerzijds actief als priester in het basispastoraat anderzijds bekleedde hij tal van functies op bestuurlijk niveau, zowel binnen zijn congregatie als op diocesaan en kerkprovinciaal niveau. Hij was ook werkzaam op het terrein van toerusting en vorming in het aartsbisdom en het bisdom Rotterdam. In de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging was hij zowel actief als ook bestuurslid in het aartsbisdom als in het hoofdbestuur en dagelijks bestuur van de NSGV.