Op zondag 2 april 2023 is oud-hoogleraar spiritualiteit en voormalig wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, Kees Waaijman op 80-jarige leeftijd overleden. 

Na het Kleinseminarie van de karmelieten in Zenderen, trad hij in 1960 in bij de Karmel (o.carm). Hij studeerde filosofie en theologie aan de studiehuizen van de orde in Dordrecht en Merkelbeek. Vanaf 1967 studeerde hij theologie te Nijmegen bij Edward Schillebeeckx en Ephraem Hendrikx bij wie hij promoveerde. In die periode verbleef hij ook langere tijd aan het Martin-Buber-archief in Jeruzalem. Kees Waaijman was vanaf de stichting van het Titus Brandsma Instituut in 1968 als onderzoeker verbonden aan dit instituut voor de studie van mystiek en spiritualiteit, toen nog onder de leiding van prof. Dr. Otger Steggink o.carm. Na zijn promotie in 1976 werd Waaijman wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut en vanaf 1989 werd hij benoemd tot hoogleraar in de spiritualiteit als opvolger van zijn ordebroeder Steggink. Vanaf 1992 werd hij ook wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, een functie die hij ook na zijn emeritaat als hoogleraar (2007) bleef vervullen tot 2009. Als onderzoeker bleef hij aan en met het instituut verbonden tot aan zijn overlijden. Het schreef een belangrijk handboek over Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden (2000) dat ook internationaal brede erkenning kreeg en vertaald werd in belangrijke internationale talen. 

In de laatste jaren van zijn leven werkte Kees Waaijman aan een omvattend project waarin de lofprijzing Gods een belangrijke rol speelde – een grote studie over het Getijdengebed, waarvan verschillende delen als brochure werden gepubliceerd. 
De wereld van de psalmen bleef gedurende zijn gehele leven een belangrijk focus in zijn wetenschappelijke studies. Verschillende componisten hebben zijn psalmvertalingen getoonzet, zoals bijvoorbeeld Chris Fictoor en Tom Löwenthal.