Op 12 november 2022 overleed op bijna 94-jarige leeftijd te Nijmegen de priester, musicoloog, organist en componist Jan Böhmer. Böhmer heeft een lange staat van dienst op het terrein van de kerkmuziek. Hij verzorgde vele uitgaven met orgelbegeleidingen en liturgische gezangen. Hij was bestuurslid van het diocesaan bestuur van de NSGV in het aartsbisdom. Zijn heruitgave van en doctoraal scriptie over de bundel Gulde-Jaers Zonnendagen (1628) van de belangrijkste 17e eeuwse dichter van katholieke kerkliederen, J. Stalpart van der Wiele (1579-1630) is van groot belang geweest.