Op Eerste Paasdag 2023 is Huub Oosterhuis overleden, de Dag, “die de Heer heeft gemaakt en gegeven”, de Dag waarop in heel Nederland liturgische teksten van hem werden gezongen. Zijn schepper riep hem. Hij dichtte het talloze malen in vele liederen en psalmvertalingen.

  “De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven. […]
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen; Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.“
 

 

Christenen in Nederland en daarbuiten lijden een groot verlies. De belangrijkste liturgische tekstdichter van de laatste eeuwen in onze taal is niet meer onder ons. Er resten de vele bundels met zijn werk, getoonzet door onder ander Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. 

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, heeft veel te danken aan de inspiratie van Huub Oosterhuis. Nederlands zingend verstaan wij de taal van de Bijbel en de liturgie veel beter. Hij maakte ons gevoelig voor de Tweede Taal van liturgische teksten. Oosterhuis besefte de dimensie daarvan al vóór het Tweede Vaticaans Concilie. Ook maakte hij gebruik van de talloze mogelijkheden die vernieuwde liturgie hem bood voor het dichten van liturgische teksten die recht doen aan de liturgische functionaliteit van de gekozen liturgisch-muzikale vormen, aanvankelijk veelal in nauwe samenspraak met componist Bernard Huijbers. Zijn meer dan 700 gezangteksten vormen een monument van liturgische muziek.
Hij koos soms niet de gemakkelijkste weg in zijn optreden en werkwijze. Toch verdient hij ons respect.