Op 24 september 2022 heeft Koornetwerk Nederland het Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector gepresenteerd tijdens de opening van de Koornet Werkdag in Amare, Den Haag. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hedwig Verhoeven, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie door Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland. In Den Haag werd ook nog eens het vijfjarig bestaan van Koornetwerk Nederland gevierd.

Het plan is gepubliceerd in de vorm van een frisse, kleurrijke leaflet. We noemen dat de Publieksversie. Want er is ook een onderliggend, uitgebreid document dat de bredere context van alle tips, adviezen, aanbevelingen en good practices aangeeft. Deze versie is eveneens als pdf te downloaden (zie onder de Publieksversie).

Naast het Herstel- en Toekomstplan komt er een podcastserie: Een en al Koor. Die wordt gemaakt in opdracht van Koornetwerk Nederland door Verhaal Mij in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor. Deze podcast is zowel te beluisteren via de player op deze pagina als va de bekende podcastapps. Zie eveneens verderop op deze pagina.

Aanleiding

Het plan is geschreven in opdracht van het bestuur van Koornetwerk Nederland. Doel is om de richting te wijzen naar een duurzame toekomst voor samen zingen. Aanleiding is de coronacrisis die de koorwereld zwaar heeft getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van inkomstenderving, ledenverlies, gebrek aan aanwas en kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn er thema’s die al langer spelen en door corona zijn versterkt. Ook die vragen om een toekomstgerichte aanpak zodat de koorsector letterlijk en figuurlijk weer bij stem komt.

Het Herstel- en Toekomstplan is het resultaat van een landelijk activerend onderzoek in de periode maart-juli 2022, uitgevoerd en geschreven door Froukelien IJntema. Zij werkte daarin nauw samen met het bestuur van Koornetwerk Nederland, met Erica Tervelde (coronamanager Koornetwerk Nederland) en met Jan van Deursen (communicatie Koornetwerk Nederland).

Doelgroepen en thema’s

Het plan zoomt in op drie specifieke doelgroepen: zingende kinderen en jeugd, koordirigenten en seniorenkoren. Daarbij komen vier urgente thema’s aan bod: imago & branding, kwalitatief herstel na corona, diversiteit & inclusie en – tot slot – een toekomstbestendige organisatie. Het thema verbinding en samenwerking loopt als rode draad door de andere thema’s heen.

Daarbinnen zijn er aandachtsgebieden met analyses van knelpunten, aanbevelingen, tips en good practices. Daarbij wordt aangegeven hoe de verschillende partijen – Koornetwerk Nederland, korenbonden, overheden, opleidingen – hierop kunnen acteren.

Bron: https://koornetwerk.nl/herstelplan/