Op donderdag 2 februari vond een bijzondere Choral Evensong plaats waarin, naast de viering van de Opdracht van de Heer met lichtprocessie, de verbintenis werd gevierd van Hanna Rijken, theoloog en kerkmusicus, als predikant met bijzondere opdracht aan de Protestante Kerk in Nederland. Het moderamen van de Generale Synode van de PKN heeft Hanna Rijken beroepen met een bijzondere opdracht voor het werk als universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder Kerkmuziek)’ aan de Protestante Theologische Universiteit. Tijdens deze liturgieviering gingen voor in gebed de pastores prof.dr. Marcel Barnard (PThU), ds. René de Reuver (scriba PKN), ds. Willem Roskam (Dompredikant). Hanna Rijken was precentor. De liturgische muziek werd verzorgd door Remco de Graas (Domcantor), leden van de Domcantorij en zangers van het Vocaal Theologen Ensembe en Jan Hage, Domorganist. Met haar nieuwe benoeming krijgt kerkmuziek een vaste plek in de opleiding - en nascholing - voor predikanten. De functie die Hanna gaat vervullen bestond nog niet aan de PThU. Kerkmuziek krijgt door de benoeming een stevige verankering in het curriculum van toekomstige predikanten.