Een ‘fresh expression’ voor de choral evensong als kunstvorm - 10 juni 2023  Evensong Festival in de Kloosterkerk (Den Haag)

Liefhebbers van Anglicaanse koormuziek kunnen meezingen, luisteren en genieten tijdens het Evensong Festival op zaterdag 10 juni 2023 in de Kloosterkerk Den Haag. Deze feestelijke en inspirerende muziekdag is bedoeld voor iedereen die nader kennis wil maken met de 'choral evensong', een traditie uit de Anglicaanse kathedralen. De dag wordt georganiseerd in het kader van het 100-jarig jubileum van het Kloosterkerkkoor in samenwerking Stichting Chorale Haganum. De artistieke leiding is in handen van Daniel Rouwkema.

In veel Anglicaanse kathedralen vinden dagelijks getijdengebeden plaats. De choral evensong is een gezongen gebed op de grens tussen middag en avond en vormt een rustpunt aan het einde van een intensieve dag. De klanken nodigen uit om troost te ervaren, ook voor wie niet gelovig is. Het bijwonen van een choral evensong heeft grote aantrekkingskracht op mensen. Het appelleert dan ook aan spirituele verlangens van iedereen die luistert of meezingt.

Wat de choral evensong in liturgisch opzicht bijzonder maakt is dat de lofzang van Maria centraal staat in combinatie met de chant: het meerstemmig reciteren van onberijmde psalmen. Ook het 'Onze Vader' klinkt op muziek, als onderdeel van een beurtzang tussen voorzanger en koor, waarin gebedsintenties ten gehore gebracht worden.

De choral evensong maakt de laatste jaren steeds vaker de cross-over naar diverse binnenstadkerken en kerkkoren in Nederland. De choral evensong inspireert aan deze zijde van de Noordzee tot nieuwe gebeden, teksten en muzikale uitingen.

Tijdens het Kloosterkerk Evensong Festival nemen grote namen uit de Engelse en Nederlandse kerkmuziek ons mee in betekenis en potentie van de choral evensong voor Nederland.

De Britse cantor en organist dr. Barry Rose (OBE), bekend van St. Pauls Cathedral te Londen vertelt over zijn jarenlange ervaring en neemt ons mee in de fijne kneepjes van de koorzang. Hij was cantor tijdens de huwelijkssluiting van toenmalig Prince Charles en Lady Diana Spencer + in 1981.

De bekende Nederlandse kerkdichter ds. Sytze de Vries vertelt hoe de Engelse kerkliederen en hymnen hem inspireren tot een vertaalslag naar het Nederlands. Wat is er nodig om tot een goede vertaling te komen. Hoe kan de dichter de vondsten uit de oorspronkelijke tekst omvormen tot nieuwe vondsten?

Kerkmusicus en componist Daniël Rouwkema, geeft uitleg en leiding aan het meerstemmig reciteren van de onberijmde tekst van psalm 89. Hij brengt de klankkleur van de aanwezige zangers samen op het ritme van de chant in het Engels en Nederlands. Rouwkema heeft jarenlange ervaring als voorzanger van het kathedrale koor van Chester Cathedral en als Master of Music in de St. George te Belfast. Hij laat zich voor zijn composities graag inspireren door de muziek van Herbert Howells + en John Rutter. Op dit moment is hij onder meer cantor van het Kloosterkerkkoor en artistiek leider van Chorale Haganum, Vocaal Ensemble Magnificat (Emmen), Choral Voices (Groningen) en Schola Davidica (Utrecht).

Theoloog, kerkmusicus, wetenschapper en auteur dr. Hanna Rijken promoveerde in 2017 op de Evensongliturgie, schreef het boek 'Choral Evensong in de praktijk' en is initiatiefnemer van de Choral Evensong & Pub in Utrecht. Zij gaat in op de praktische toepassing van de Evensong aan de hand van gezongen voorbeelden. Ook vertelt zij over de oorspronkelijke en spirituele betekenis van Evensong en de betekenis die Evensong kan hebben voor het kerkelijk leven in Nederland.

Pieter Oussoren is in Nederland vooral bekend van de Naardense Bijbel. Hij heeft jarenlange ervaring in het Citypastoraat in Nederland. Hij neemt deelnemers mee naar de diepere lagen van de tekst van de psalm.

Rienk Lanooy is predikant van de Kloosterkerk en gastheer. Hij heeft onder meer gewerkt in Parijs en vertelt over de betekenis van de Evensong in het liturgische leven van de Kloosterkerk.

Geerten van de Wetering, de organist van de Kloosterkerk, zit tijdens het festival achter de toetsen van het bekende Marcussenorgel en zorgt voor de muzikale ondersteuning, illustratie en omlijsting. Geerten van de Wetering is organist, dirigent en artistiek adviseur. Naast optredens als solist combineert hij het instrument graag en regelmatig met andere kunstvormen, zoals dans, film, elektronische muziek of video-art. In 2018 won hij het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem.

Alle aanwezigen worden op diverse momenten uitgenodigd om mee te zingen.

Kom meedoen!

Locatie:                            Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag.
Wanneer:                         Zaterdag 10 juni 2023, 10:00 tot 18:00
Kosten deelname:           € 27,50 (inclusief lunch, koffie/thee en borrel)
Aanmelding:                    https://www.kloosterkerk.nl/evensong-fesitval-10-juni-2023/