De liefde woont in alles: een spel voor stemmen over het leven en werk van Hildegard von Bingen met beeld, geluid en koorzang, geschreven door Jan van der Zee.
Hildegard von Bingen componeerde meer dan 75 uitzonderlijke liederen, ze kreeg tal van visioenen die ze verwerkte in drie omvangrijke werken - in vele opzichten nu nog actueel, en die nog steeds velen inspireren. Ze schreef over geneeskunde en voedingsleer, ze hield zich bezig met zielzorg, ziekenzorg, kloosterleven en politiek. Ze correspondeerde (en conflicteerde!) met pausen, geleerden en zelfs keizer Frederik Barbarossa.
Hildegard von Bingen (1098-1179), abdis en mystica, sprak bijna een millenium geleden al van een tempus mulieres: tijdperk van de vrouw. Ze kon zich meten met de grote mannen van haar tijd en leverde (…) een belangrijke bijdrage aan de vrouwenemancipatie. In mei 2012 werd ze door paus Benedictus XVI heilig verklaard.

"Mijn fascinatie voor de persoon en het werk van deze grote, betekenisvolle vrouw heeft geleid tot een tekst in dialogen: ‘De Liefde woont in alles’. Ik heb het genoemd ‘Een Spel voor Stemmen’: acht personages in een voorstelling met beeld en geluid. De schola Deo Sacrum (foto) omlijst de voorstelling met liederen van Hildegard.”
Jan van der Zee, musicus en tekstschrijver, v/h docent Nederlands

Donderdag 2 maart 2023 St. Paulus' Bekeringkerk, Merellaan 352, Capelle a/d IJssel. Inloop 19:30 uur Aanvang 20:00 uur. Na afloop drankje. Toegang vrij, graag uw gift na afloop.

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/16-paulus-nieuws/1024-de-liefde-woont-in-alles?highlight=WyJoaWxkZWdhcmQiXQ==