Barnard Afbeelding4De uitslag van de verkiezing van het mooiste lied van Willem Barnard (1920-2010) is bekend. Er hebben  589 kiezers gestemd. De uitslag is als volgt.

  1. De aarde is vervuld (17% van de stemmen)
  2. Alles wat over ons geschreven is (14%)
  3. Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom (14%)
  4. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (13%)
  5. O Jezus hoe vertrouwd en goed (vrije keuze)

Het winnende lied staat op een melodie van Frits Mehrtens (1922-1975). De liederen 1, 2 en 4 staan ook in de bundel Gezangen voor Liturgie (GvL).

‘Het Mooiste Barnardlied’ is een samenwerking van KRO-NCRV, Nederlands Dagblad, Heilig spel, Muziek en Liturgie, Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, Stichting Kerkmuziek Netwerk (Kerkliedwiki), Stichting De Vertaalslag (Sytze de Vries) en uitgeverij Skandalon.