In januari 2023 heeft de Stichting Certificerings Instituut voor Orgeladviseurs (CIVO) wederom een
orgeladviseur opnieuw gecertificeerd.

De certificeringscommissie van het CIVO heeft het certificaat toegekend aan de heer Marcel Verheggen.
Marcel Verheggen is als orgeladviseur verbonden aan de KKOR, de Katholieke Klokken- en Orgelraad.
De heer Verheggen is tevens organist in de St. Servaasbasiliek in Maastricht en is hoofdvakdocent orgel aan
het Conservatorium eveneens in Maastricht.

Het CIVO is opgericht met het doel de kwaliteit van het werk van orgeladviseurs te borgen. Het
orgeladvieswerk is complex en erg specialistisch. De kwaliteit van een orgeladviseur is daarom door
buitenstaanders moeilijk te beoordelen. Reden waarom er behoefte is aan een keurmerk. Het verkrijgen
van een keurmerk is het resultaat van een certificeringsproces. Orgeladviseurs hechten aan certificering om
daarmee aan de buitenwereld hun kwaliteit te kunnen aantonen.

In 2012 is in opdracht van LOTO (Stichting Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur) in nauw overleg met het
CvON (College voor Orgeladviseurs Nederland) een certificeringsregeling ontworpen.
Sinds 2019 voert het CIVO deze certificering uit. Het CIVO is zelf eveneens een gecertificeerde instelling.
CIVO is bevoegd om orgeladviseurs een certificaat uit te reiken en een publieke lijst daarvan aan te houden.
De lijst is te raadplegen op de website: www.civo-holland.nl; hier is tevens meer te lezen over CIVO en de
certificeringsprocedure.

De initiële financiering van het CIVO is gerealiseerd door belanghebbende organisaties, te weten de
Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR), de Commissie voor Orgelzaken van de PKN (COZ), de Landelijke
Opleiding tot Orgeladviseur (LOTO), het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarboven zijn donaties ontvangen van Donatus, Verzekeraar van Kerken
en Monumenten en de Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel (SBNO).

Persbericht CIVI; 14 februari 2023