Bij het decembernummer 2012 van het Gregoriusblad verscheen een muziekkatern. Nieuwe composities geschreven voor de Nederlandse liturgie.

Beluister hieronder opnamen van deze nieuwe composities door Ad Parnassum o.l.v. Anthony Zielhorst m.m.v. organist Ruud Huijbregts en cantores uit het koor. De opnamen werden gemaakt op 3 januari 2013 in de Vredeskerk te Tilburg door Kees van Mechelen.

Kyrie-aanroepingen
tekst: Altaarmissaal (Nat. Raad voor Liturgie - p 602)
muziek: Albert van der Woerd (uitg. Gooi en Sticht, Utrecht 2012)
*Voor de tijd door het jaar

 


*Voor de veertigdagentijd

 


Oraties
tekst en muziek: Trappisten Abdij Maria Toevlucht, Zundert
*Gebed over de gaven voor Aswoensdag

 

 

*Gebed over de gaven voor Paaszondag - dagmis

 

 

Psalm 19 – Heer, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
Communepsalm
vertaling: A.W. Bronkhorst
muziek: Wouter van Belle (uitg. Werkgroep voor Liturgie – Heeswijk 2012)

 

 
Gezegend zijt Gij, God
Offerandezang
tekst: Altaarmissaal (NRL)
muziek: Wouter van Belle (uitg. Gooi en Sticht, Utrecht 2012)

 

 

Offertory on a ground (Gezegend zijt Gij, God)
Offerandemuziek en –zang
tekst: Altaarmissaal (NRL)
muziek: Aart de Kort (uitg. Gooi en Sticht, Utrecht 2012)