Inhoudsopgave

MB 1203-1212
Requiem
(Hans Leenders) 3
* Introitus 3
* Graduale 4
* Offertorium 5
* Communio 8
* Pie lesu 9
* In paradisum 11

MB 1213-1226
Love Song fTwelfth Night)
(bew. Wijnand van Klaveren) 13

MB 1227-1228
Motet: 'Zingt voor de Heer een nieuw gezang'
(Arjan van Baest) 27

MB 1229-1231
Kantiek: Geprezen zijt Gij, Heer (Daniel 3)
(Piet van Aart) 29

 

Nieuwe wegen

Als u deze Muziekbijlage doorbladert zult u wellicht verbaasd staan. Twee composities trekken onmiddellijk de aandacht: het Requiem voor sopraan en orgel van Hans Leenders en de bewerking van Love Song van de Engelse
band Twelfth Night. Het Requiem van Leenders biedt geen ruimte aan samenzang, en daarmee laat de redactie van het Gregoriusblad, voor deze ene keer, het adagium van de actieve participatie in de betekenis van 'samen zingen' los.
Mag dat, kan dat zomaar? We vinden het de moeite waard om een nieuwe praktijk te beproeven. Leenders is er uitstekend in geslaagd een troostrijke compositie te schrijven.
Luister maar eens naar de opname op de website van het Gregoriusblad. Deze compositie heeft dezelfde waardigheid als het gregoriaanse Requiem en staat bovendien in de traditie van het solomotet van de tweede helft van de zeventiende eeuw.

En dan de popsong. Ook daarmee steekt de redactie van het Gregoriusblad haar nek uit. We zien in de popmuziek veel verwijzingen naar religie. Love Song gaat over liefde, maar eigenlijk over veel meer dan dat. De tekst schetst een
utopisch visioen, waarin mensen tot hun recht komen en de aarde een tuin is waarin ieder wonen mag. De verwijzing naar de carpenter is duidelijk: timmermanszoon Jezus zet ons op de weg van dit utopisch visioen. Wijnand van Klaveren schreef een goed zingbare bewerking. Deze ballade misstaat niet in de paastijd, in de weken waarin we toegroeien naar de 'tijd van de kerk' onder leiding van Gods Geest. U merkt: ik ben er enthousiast over. Laten we niet bang zijn nieuwe wegen in te slaan, nieuwe praktijken te beproeven.

Martin Hoondert
hoofdredacteur