Voorblad Muziekbijlage Gregoriusblad september 2023Inhoudsopgave

MB 1468-1472
Postludium over “Gij zijt in glans
verschenen*/*In Kana op de bruiloft”,
J. Raas 3

MB 1473-1476
Sta mij bij Heer,
psalm 91 voor kinderkoor,
Anna van Nieukerken 8

MB 1477-1480
Sta mij bij Heer,
psalm 91 voor gemengd koor,
Kris Oelbrandt 12

MB 1481-1483
Sta mij bij Heer,
psalm 91 voor jongeren/middenkoor,
Marijke van der Ouderaa 16

MB 1484-1486
Tota pulchra es,
motet voor Mariafeesten/Huwelijk
Jacques Lemmens/Marc Schaap 19

MB 1487-1490
Pie Jesu Domine,
motet voor Allerzielen/Uitvaart
Luigi Cherubini/Marc Schaap 22

MB 1491-1493
Da pacem, Domine,
motet voor Vredeszondag/vieringen
rond vrede en gerechtigheid
Rens Tienstra 26

MB 1494-1496
Parvulus filius,
motet voor kerstmis/kerstijd
Michael Haller/Marc Schaap 29

MB 1497
Als Christus gaven eren wij,
Hymne voor Allerheiligen/verscheidene martelaren
Truro 32

Het sacrament van het zingen

“Lezen haalt het niet bij zingen, zingen is intenser. En dan zing je (althans in de kerk) niet om uiting te geven aan wat in je leeft, maar om jezelf te binnen te brengen wat je niet ‘eigen’ is. Niet om te uiten, maar om te innen komen wij naar de kerk”, aldus de dichter Willem Barnard. Hij sprak daarom wel van het ‘sacrament van het zingen’.[1] De verschillende composities in deze bijlage zijn een ‘instrument’ om dat mogelijk te maken.

  • Allereerst een fraaie orgelbewerking over de melodie van Gij zijt in glans verschenen/In Kana op de bruiloft van Jan Raas. Dit postludium kan op verschillende momenten in het liturgisch jaar klinken zoals op de tweede zondag van de veertigdagentijd, de zondagen van Pasen, op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus), de tweede zondag door het jaar C en tijdens huwelijksvieringen.
  • Drie toonzettingen van Psalm 91, o.a. de commune antwoordpsalm voor de veertigdagentijd voor respectievelijk kinderkoor (toonzetting Anna van Nieukerken), jongeren-/middenkoor (Marijke van der Ouderaa) en Kris Oelbrandt (gemengd koor). Het zou mooi zijn als de hele parochie deze psalm zingt tijdens de veertigdagentijd. Voor de volkszangpartij zie de downloadpagina op de website van het Gregoriusblad!
  • Totu pulchra es van Jacques Lemmens, bij gelegenheid van zijn 200ste geboortejaar, een tweestemmig motet waarvan de tekst oude Bijbelse wortels heeft. Het verdient een plaats op Mariafeesten zoals 1 januari, 25 maart, 15 augustus, 8 december of bij een huwelijksviering rond het devotiemoment bij het Mariabeeld.
  • Pie Jesu Domine van Luigi Cherubini, een driestemmig motet voor Allerzielen en te zingen op diverse momenten tijdens de liturgie van de uitvaart.
  • Da pacem, Domine van Rens Tienstra, een vijfstemmig motet voor de 24e zondag door het jaar (A, B, C), vredeszondag en tijdens vieringen rond de thematiek van vrede en gerechtigheid. Het is een bewerking van het eerder geschreven werk When David heard dat Tienstra schreef voor ensemble Graces & Voices (bezetting: vijf vrouwenstemmen).
    Op verzoek van Eugeen Liven d'Abelardo arrangeerde hij het werk kort daarna voor een vijfstemmige bezetting SMATB op de tekst Da pacem, voor het koor van Abelarde, Auroville Renaissance Cappella.
  • Parvulus filius van Michael Haller, een tweestemmig motet voor Kerstmis en de kerstijd.
  • Tenslotte Als Christus gaven eren wij, een fraaie hymne voor Allerheiligen én voor (parochie)feesten rond/voor martelaren waarvoor geen specifieke hymne bestaat.

[1] In het Gregoriusblad van maart 2023 staat een hoofdbespreking van de driedelige uitgave van alle liederen van Willem Barnard. In de introductie van band I wordt Barnards’ opvatting over liturgische zingen besproken, zie p. 7


Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.