Inhoudsopgave


MB 1408 – 1412
Zendt Gij uw Geest dan komt er nieuw leven 
psalm 104 voor gemengd koor
Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Volkspartij - Commune antwoordpsalm - ps 104 - .pdf) beschikbaar.

MB 1413 – 1416 
Cantate Domino
Motet voor gemengd koor SAB en orgel 
Vincent d’Indy

MB 1417 – 1423 
Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd 
psalm 51 voor gemengd koor
Kris Oelbrandt
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 51 - .pdf) beschikbaar.

Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 51 - Zondagen door het jaar.pdf) beschikbaar.

MB 1424 – 1432
Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd
psalm 51 voor jongeren-/middenkoor
Berry van Berkum
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 51 - .pdf) beschikbaar.

Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 51 - Zondagen door het jaar.pdf) beschikbaar.

MB 1433 – 1437
Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd
psalm 51 voor kinderkoor
Richard Bot
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 51 - .pdf) beschikbaar.

Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 51 - Zondagen door het jaar.pdf) beschikbaar.

Muziekgravures: Marc Schaap

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Eén ding hebben alle nieuwe composities in deze muziekbijlage met elkaar gemeen: de tekst is ontleend aan de psalmen. Het gaat om toonzettingen van fragmenten ontleend aan de psalmen 51, 96 en 104. 

- Psalm 51, de boetepsalm bij uitstek, functioneert met name op Aswoensdag, in de Veertigdagentijd, in de paaswake en op de 
24e zondag door het jaar C. Deze antwoordpsalm is echter ook prima te gebruiken als algemene psalm in de Veertigdagentijd. 
De redactie publiceert daarom drie nieuwe toonzettingen voor respectievelijk kinder-/jeugdkoor (Richard Bot), middenkoor (Berry van Berkum) en gemengd koor (Kris Oelbrandt). Het refrein is bij alle toonzettingen hetzelfde. Welk koor er ook zingt, de gemeenschap kan altijd participeren!

* Om dat makkelijk te maken treft u op www.gregoriusblad.nl (onder het pull-down menu ‘Muziekbladen’) een PDF-bestand aan met alleen de tekst van de verzen en de muzieknotatie van het refrein om te gebruiken in een orde van dienst..
** Op dezelfde plek vindt u de verzen van psalm 51 in de toonzetting van Richard Bot voor de paaswake A, B, C (na 7e lezing).

- Psalm 104 komt als antwoordpsalm voor in de Vigiliemis van Pinksteren, op 1e pinksterdag jaar A, B, C en in de paaswake, 
jaar A, B, C na de 1e lezing. Marc Schaap schreef een fraaie chant voor de verzen en een pakkende begeleiding bij de
refreinmelodie van Richard Bot.

- Tot slot bevat deze muziekbijlage een feestelijk motet van Vincent d’ Indy (1851 - 1931) Cantate Domino, de Latijnse toonzetting van een aantal verzen uit psalm 96. Dit is een bewerking voor driestemmig gemengd koor SAB en daarom aanbevolen aan koren die niet over tenoren beschikken. Oorspronkelijk schreef d’ Indy namelijk dit motet voor STB. Hoewel deze psalm specifiek voorkomt op Kerstmis tijdens de nachtmis in jaar A, B, C, op de 2e zondag door het jaar C en de 29e zondag door het jaar A, is de tekst dusdanig algemeen van aard dat hij, in ieder geval op zondagen door het jaar en in kerst- en paastijd bruikbaar is. Uiteraard is deze psalm niet als antwoordpsalm bedoeld, maar hij kan wél als een pendant daarvan functioneren op de genoemde zondagen tijdens offerande of communie. 

Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.