Inhoudsopgave

MB 1349-1351
Motet 'Ik ben de weg' (Joh. 14,6)
Wouter van Belle 3

MB 1352-1353
Te rogamus audi nos
Jan Valkestijn 6

MB 1354-1359
De Heer is mijn Licht en mijn Leidsman (psalm 27)
Martyn Smits 8

MB 1360-1363
Motet 'Voor alle heil'gen in de heerlijkheid' (GvL. 539)
Laurens de Man 14

MB 1364-1366
Orgelbewerking 'Sine Nomine' over melodie GvL. 539: Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
Laurens de Man 18

MB 1367-1369
Alleluia
William Boyce 21

MB 1370-1374
Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven (psalm 19) voor jongeren- / middenkoor
Anna van Nieukerken; Richard Bot
(melodie refrein) 24

MB 1375-1377
Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven (psalm 19) voor kinderkoor
Anna van Nieukerken; Richard Bot (melodie refrein) 29

Muziekgravures: Marc Schaap

Allerheiligen, Paastijd en zondagen door het jaar


De tweede muziekbijlage van deze jaargang omvat een breed palet aan muziek voor Allerheiligen, de Paastijd en de zondagen door het jaar.

Een muzikaal 'hoogtepunt' op het feest van Allerheiligen is het lied Voor alle heil'gen in de heerlijkheid. De geweldige melodie van Ralph Vaughan Williams wordt in deze bijlage op fraaie wijze omspeeld in de orgelbewerking 'Sine Nomine' gecomponeerd door Laurens de Man. In vieringen zonder koor kan de organist alvast 'de toon zetten' voor het slotlied. Is er wél een koor aanwezig, dan kan het motet dat Laurens de Man schreef over deze melodie alvast preluderen op dit lied. Herkent u de muzikale 'knipoog' in dit motet?

In deze aflevering bieden wij u weer twee nieuwe commune antwoordpsalmen aan (zie toelichting in de muziekbijlage van maart van dit jaar):

  1. Psalm 19, Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven zowel in een zetting voor jongeren- /middenkoor als voor kinderkoor en piano gecomponeerd door Anna van Nieukerken, werken met veel 'schwung' die de gemeenschap uitdagen om in te stemmen!
  2. Psalm 27, De Heer is mijn licht en mijn leidsman in een zetting voor driestemmig gemengd koor en orgel geschreven door Martyn
    Smits, met een fraai muzikaal contrast tussen refrein en verzen én een orgelpartij die daar extra kIeur aan geeft. Ook in dit werk
    brengt het refrein veel dynamiek op gang!

Klein in omvang maar wél een muzikaal pareltje is de acclamatie Te rogamus audi nos gecomponeerd door Jan Valkestijn. De Litanie van alle heiligen, bijvoorbeeld in de paaswake, krijgt aan het einde een extra accent door deze acclamatie. Juist door de vele mogelijkheden kan ieder naar zijn eigen situatie een keuze maken. Zo krijgt deze litanie een bijzondere werking: eenvoudig eenstemmig aan het begin en een climax als uiting van onze (paas)vreugde aan het einde. Een unieke compositie die wij postuum op speciaal verzoek van Jan Valkestijn (+ 2017) publiceren.

Het motet Ik ben de weg (Joh. 14,6) van Wouter van Belle vormt weer een nieuwe schakel in deze reeks van teksten van Johannes, getoonzet door van Belle. Naast de specifieke zondagen waarop deze tekst voorkomt, wederom een zeer bruikbaar motet voor de zondagen door het jaar toegesneden op de koorpraktijk.

Tot slot voor de gehele paastijd een Alleluia-motet van de Engelse componist William Boyce (1711-1779), dat in zowel drie- als vierstemmige bezetting gezongen kan worden. Een simpele maar muzikaal uitgekiende canon is de basis voor een motet dat een feestelijke tint kan geven aan iedere viering!

Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.