Inhoudsopgave

MB 1290-1292
Motet 'Ik ben de goede herder'
Wouter van Belle

MB 1293-1316
Adventsproprium
Frank den Bakker
- Intredezang
- Antwoordpsalm 85
- Alleluia
- Communiezang

MB 1317-1318
Motet 'Memento Mei'
Ronald van Baekel
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Koorpartituur - Motet - - Memento mei.pdf) beschikbaar.

MB 13-19
Et incarnatus est
Johannes Mangon (1525-1578)

Muziekgravures:Ascolta, Houten

 

 

Zingen

Het voelt wat raar om het woord 'zingen' boven dit voorwoord te plaatsen. Op het moment waarop ik deze tekst schrijf, is 'zingen' een activiteit die de angst voor het verspreiden van het corona-virus oproept. Zingen? Doe het maar niet, of hooguit met een beperkt aantal zangers! En toch brengen we nieuwe composities uit die erom vragen gezongen te worden door koor en gemeenschap, vanuit het vertrouwen dat er weer een moment komt waarop we 'gewoon' samen kunnen zingen, tot lof en eer van de Ene.

In de vorige aflevering van de Muziekbijlage hebben we twee verschillende versies van het Adventsproprium gepubliceerd. In deze aflevering treft u de derde versie aan, van componist Frank den Bakker. Den Bakker schreef een compositie waarin zowel piano als orgel de obligate begeleiding voor hun rekening nemen. Deze versie - die te omvangrijk is voor de Muziekbijlage - vindt u op de website van het Gregoriusblad. Op verzoek van de redactie schreef Den Bakker ook een gereduceerde versie met begeleiding door alleen orgel. Die versie treft u aan in deze Muziekbijlage. Met deze drie versies hopen we de liturgische praktijk te stimuleren waarbij alle koren tijdens de Advent dezelfde refreinen en antifonen zingen, opdat iedereen van harte kan instemmen met 'de lof en eer' gericht tot de Ene, terwijl ieder koorlid tóch kan zingen zoals 'hij/zij gebekt is'!

Naast het Adventsproprium treft u nog drie composities aan. Op de achterpagina vindt u van Johannes Mangon een korte, polyfone 'inlas' ter vervanging van het 'Et incarnatus est' bij het gezongen Gregoriaanse Credo (I). Die woorden krijgen een eigen aparte lading en zeggingskracht, zeker met Kerstmis, maar ook bij andere liturgische (hoog)feesten. Verder een fraai motet Memento mei dat goed past bij 2 november of bij een uitvaart. Als opening van deze Muziekbijlage van componist Wouter van Belle - die onlangs de Willem Vogelprijs heeft gewonnen - een 'Ik Ben'-motet dat algemeen inzetbaar is.

Bladzijden vol met muziek om de muzikale praktijk van koren en parochies te inspireren. Bladzijden vol met muziek om te spelen en te zingen - er komt een tijd dat dat weer kan!

Martin Hoondert,

hoofdredacteur