Inhoudsopgave

MB 1174-1182
Rap 'Magnificat'
(Mijn ziel verheft Gods eer)
(Frank den Bakker) 3

MB 1183-1184
Kyrie-litanie voor Kerstmis-I
(dagmis)
(Pens Tienstra) 12

MB 1185-1188
Kyrie-litanie voor Kerstmis-II
(dagmis)
(Wouter van Belle) 14

MB 1189-1193
Hymne 'Puer natus in Bethlehem'
(Jan Willems) 18

MB 1194-1197
Motet 'Rorate Caeli'
(O Heiland open wijd de poort)
(Evert van Merode) 23

MB 1198
Et incarnatus est (bij credo III)
(Josquin des Prez) 27

MB 1199-1200
Onze Vader
(Wouter van Belle) 28

MB 1201-1202
Roept God een mens tot leven
(Erik Heijerman) 30

 

Uitdagend

Deze Muziekbijlage ontvangt u samen met de septemberaflevering van het Gregoriusblad. In deze aflevering vindt u een artikel van zuster Marana Saad over nieuwe muziek voor nieuwe gemeenschappen. In de lopende jaargang van het Gregoriusblad reflecteren we op de vraag welke muziek nodig, bruikbaar en wenselijk is in tijden van globalisering en digitalisering. Hoe komen, zeker bij de jongere generaties, kerk en cultuur bij elkaar? Zuster Marana geeft enkele, spannende voorbeelden, onder andere een rap.
In de redactie vroegen we ons af: zouden wij dat aandurven, durven wij onze lezers een rap voor te leggen? We hebben componist Frank den Bakker de opdracht gegeven een Magnificat-rap te maken en het resultaat vindt u in deze Muziekbijlage. Durft u dit aan?

Naast deze experimentele vorm treft u ook een meer vertrouwd idioom aan. Vertrouwd, maar toch ook nieuw en uitdagend. Wij hopen van harte dat u eraan wilt werken.
Wij zien uit naar uw reactie en als u wellicht een opname maakt van een van de gepubliceerde werken, dan plaatsen wij deze graag op onze Facebook-pagina.

Martin Hoondert
hoofdredacteur