InhoudsopgaveVoorblad Muziekbijlage GB maart 2024

MB 1498-1506
Proeft en merkt op/De Heer zal ik prijzen
Psalm 34 voor kinderkoor
Anna van Nieukerken 3

MB 1507-1510
Proeft en merkt op/De Heer zal ik prijzen
Psalm 34 voor gemengd koor
G.M. Garrett/Marc Schaap 12

MB 1511-1516
Deus Abraham
driestemmig motet voor de huwelijksviering
Theodore Dubois (1837-1924) 16

MB 1517-1518
Verheven Vorst der eeuwigheid
hymne voor de paastijd
Wer nur den lieben Gott/Marc Schaap 22

MB 1519-1527
Proeft en merkt op/De Heer zal ik prijzen
Psalm 34 voor jongeren-/middenkoor
Anna van Nieukerken 24

Instructie psalm 34 voor kinder-, jongeren- en middenkoor:

 • De aansluitingsmaten na de verzen vormen de overgang van refrein naar vers.
  In verband met de steeds wisselende tekst van het refrein zijn alle opmaten die optreden bij de uitvoering van refrein B overal uitgeschreven.
 • Bij elke overgang van vers naar refrein staat aangegeven naar welk refrein men gaat (A of B). Afhankelijk van de zondag in het liturgisch jaar wordt daarbij het passende refrein en de aangegeven verzen voor die zondag uitgekozen zoals hierboven vermeld.
  Zie opmerkingen in de partituur bij refrein A ofwel B.
 • Eventueel kan men naar keuze een tussenspel na het refrein en/of een naspel
  (na de laatste uitvoering van het refrein).
  Ook dat staat hieronder aangegeven.

Muziekgravures: Marc Schaap

 

Proeft en merkt op…! (psalm 34)

Wanneer u deze muziekbijlage doorbladert zal het u opvallen dat negentien pagina’s zijn gevuld met drie nieuwe toonzettingen van psalm 34. Dat heeft een reden. Op de 19e, 20e en 21e zondag door het jaar B (11-18-25 augustus 2024,) wordt driemaal psalm 34 als antwoordpsalm gezongen. Aangezien onze jaargang verschijnt in het jaar B heeft de redactie die gelegenheid aangegrepen voor het toonzetten van deze psalm voor kinderkoor, jongeren-/middenkoor en gemengd koor, getoonzet door Anna van Nieukerken en Marc Schaap/Richard Bot. Naast de genoemde zondagen kan deze psalm ook als commune antwoordpsalm gezongen worden op de zondagen door het jaar en als algemene psalm tijdens het uitreiken van de communie (met refrein A). Vandaar dat deze psalm onderdeel uitmaakt van het meerjarenproject ‘Commune-psalmen’. Om psalm 34 in alle genoemde situaties te kunnen zingen, is er voorzien in twee verschillende refreinen, A en B. De componist heeft deze multifunctionaliteit muzikaal opgelost door het componeren van aansluitingsmaten die een vloeiende overgang maken vanuit het voorspel naar ofwel refrein A ofwel refrein B én een vloeiende overgang tussen de verschillende verzen naar ofwel refrein A of refrein B.
De zettingen voor kinder- en jongerenkoor zijn bewust eenstemmig gehouden, gezien de verschillende verskeuzen op de diverse dagen van het liturgisch jaar. De zetting van de verzen voor gemengd koor daarentegen zijn wel meerstemmig, ze zijn geënt op een Engelse chant.

 • Aangezien tegenwoordig rouw- en trouwkoren niet alleen meer bestaan uit dames, maar ook uit heren, heeft Marc Schaap een bewerking gemaakt van het motet Deus Abraham van Theodore Dubois dat geschikt is voor de huwelijksviering voor de bezetting SAB. Wie echter beschikt over voldoende tenoren kan de originele zetting zingen op de originele toonhoogte, zie daarvoor https://www.cpdl.org/wiki/images/9/9f/Deus_Abraham_-_Dubois.pdf
  In de liturgische praktijk van Dubois werd deze tekst gezongen als offerandezang. In andere landen werd de tekst gebruikt als huwelijkszegen na afloop van de huwelijksviering. In onze praktijk zal het motet het beste tot zijn recht komen ofwel na de huwelijkszegen of als offerande-/communiemotet. Het is een mooie tekstcompilatie van fragmenten uit het boek Tobit, psalm 128 en de brief van Paulus aan de Efeziërs die van toepassing zijn op de inzegening van het huwelijk.
 • Voor de paastijd is een eenstemmige en drie- of vierstemmige zetting opgenomen van de hymne Verheven Vorst der eeuwigheid, een fraaie zeventiende-eeuwse Duitse melodie die uitnodigt tot meezingen! De vierstemmige zetting dient tevens als orgelbegeleiding voor de eenstemmige uitvoering. Er is ook een alternatieve orgelbegeleiding. Voor de 5e en 8e strofe is Richard Bot een discant voor de sopraanpartij voorzien.

Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.