Inhoudsopgave


MB 1438 – 1442
De hele aarde aanschouwde het heil
psalm 98 voor jongeren-/middenkoor,
Anna van Nieukerken
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 98 - Kersttijd.pdf) beschikbaar.

MB 1443 – 1446
De hele aarde aanschouwde het heil
psalm 98 voor kinderkoor,
Anna van Nieukerken
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Tekst en refrein - Commune antwoordpsalm - ps 98 - Kersttijd.pdf) beschikbaar.

MB 1447 – 1452
Postludium over “Het lied van God die
vóór ons is,” Kees de Wijs
Thema met variaties voor orgel,
Kees de Wijs

MB 1453 – 1457
Victimae Paschali Laudes
Motet voor de paastijd, Orazio Tarditi

MB 1458
“Heer, wees ons in uw goedheid nabij,”
Acclamatie voor de Advent, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Advent.pdf) beschikbaar.

MB 1459
“Luister Heer”
Acclamatie voor de veertigdagentijd, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Veertigdagentijd.pdf) beschikbaar.

MB 1459
“Op voorspraak van de verrezen Christus”
Acclamatie voor de paastijd, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Paastijd.pdf) beschikbaar.

MB 1459
“Zend uw Geest”
Acclamatie voor Hemelvaart tot en met Pinksteren, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Hemelvaart tot en met Pinksteren.pdf) beschikbaar.

MB 1460
“Heer, verhoor ons”
Acclamatie voor (hoog)feesten en gedachtenissen
van de H. Maagd Maria, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Hoogfeesten en gedachtenissen van de H. Maagd Maria.pdf) beschikbaar.

MB 1460
“Christus, ons leven”
Acclamatie in vieringen voor overledenen en op
Allerzielen, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Voor overledenen en op Allerzielen.pdf) beschikbaar.

MB 1460
“Christus, Koning van de heerlijkheid”
Acclamatie voor Feest van Christus Koning, Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Refrein - Voorbede acclamatie - - Feest van Christus Koning.pdf) beschikbaar.

MB 1461 – 1464
Pange Lingua
Motet voor Witte Donderdag, vespers op
Sacramentsdag en processie met de H.
Eucharistie in een Communieviering, Robert Lucas de Pearsall

MB 1465 – 1466
De heil’ge dag, zo lang verwacht
Hymne voor de Hemelvaart van de Heer, Ralph Harrison/Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Eenstemmige versie - Hymne - - Hemelvaart.pdf) beschikbaar.

MB 1466 – 1467
Christus, de Heer, voer hemelhoog
Hymne voor Pinksteren, Ralph Harrison/Marc Schaap
Voor abonnees GB is (na inloggen) een download link (Eenstemmige versie - Hymne - - Pinksteren.pdf) beschikbaar.


Muziekgravures: Marc Schaap

 

Bouwstenen voor een pluriforme liturgieviering

Deze muziekbladen kennen een grote verscheidenheid aan verschillende composities voor verschillende doelgroepen: acclamaties, hymnen, motetten, psalmen en, last but not least, een groot orgelwerk!

- Het postludium van Kees de Wijs voor orgel over Het lied van God die vóór ons is, is gebaseerd op de melodie van Gelukkig is het land. Deze melodie is in de vorige eeuw (zie ook Gregoriusblad nr. 4 december
2022, 7) vele malen gebruikt voor diverse liedteksten. Daarmee werd het ‘bijna’ (althans wat de melodie betreft) een vast gezang dat ontelbare malen werd gezongen. Misschien dat door die overdaad u deze melodie daarom de laatste jaren hebt laten liggen bij uw repertoirekeuze.
Door het programmeren van dit postludium (of delen daarvan) kan deze melodie misschien toch weer een kans krijgen … . Het werk bestaat uit drie delen die ook zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.
Denkbaar is dat de ‘Introduzione’ en ‘Variazione’ klinken als preludium voorafgaande aan de viering, en de ‘Toccata’ aan het einde.

- Het driestemmige motet op de tekst van de sacramentshymne Pange lingua is, behalve op het feest van Sacramentsdag, ook bruikbaar als begeleiding van de processie met de H. Eucharistie tijdens een communieviering. U leest er meer over in het Gregoriusblad, maart-
nummer 2023

- Een gezang bij uitstek voor de paastijd is de Paassequens Victimae paschali laudes. Hoewel specifiek bestemd voor 1e/2e paasdag en het paasoctaaf, kan dit driestemmige motet prima langere tijd gebruikt worden.

- Hemelvaart en Pinksteren vormen het einde van de Paastijd. Het zijn beide feesten die vragen om een eigen muzikale kleur. De prachtige Engelse Hymne Blest are the moments, van Ralph Harrison, nu voorzien van teksten voor deze twee feesten, kan daaraan een bijdrage leveren.
Als afwisseling met de eenstemmig gezongen verzen kan de vierstemmige zetting klinken. Als extra feestelijk accent kunnen twee verzen van een discant worden voorzien.

- De acclamatie bij De Voorbede leidt nog wel eens een stiefmoederlijk bestaan. Naast de gebruikelijke teksten is deze acclamatie in feite een propriumgezang, waarbij de tekst iedere keer opnieuw nauw kan aansluiten bij het feest of de gebeurtenis die gevierd wordt. In totaal zijn er 79 (!) teksten voorhanden. De redactie presenteert u in deze aflevering zeven toonzettingen voor de sterke tijden van de liturgie én voor de uitvaart en Allerzielen in verschillende bezettingen getoonzet door Marc Schaap.

- Tot slot presenteren wij u weer twee nieuwe toonzettingen voor kinderkoor en jongeren- of middenkoor uit het project ‘Commune psalmen’, dit keer getoonzet door Anna van Nieukerken, te weten psalm 98, De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God, bestemd voor kerstmis en een aantal andere zondagen. In maart is het nog geen kerstmis, maar voor koren geldt: regeren is vooruitzien … !


Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.