Inhoudsopgave

MB 1378 - 1382
De Heer is mijn licht en mijn leidsman (psalm 27 voor kinderkoor)
Aart de Kort

MB 1383 - 1387
De Heer is mijn licht en mijn leidsman (psalm 27 voor jongeren-/middenkoor)
Aart de Kort

MB 1388 - 1390
Preludium en Fuga over 'Dankt, dankt nu allen God' (GvL 415)
Willem Vogel

MB 1391 - 1394
Postludium en koraalparafrase over 'Dankt, dankt nu allen God' (GvL 415)
Willem Vogel

MB 1395 - 1396
Haec Dies (psalm 118; motet voor gemengd koor & orgel)
Hans Leenders

MB 1397 - 1400
Ten hemel opgevaren (bewerking GvL 521 voor kinderkoor)
Anna van Nieukerken

MB 1401 - 1404
Ten hemel opgevaren (bewerking GvL 521 voor jongeren-/middenkoor)
Berry van Berkum

MB 1405 - 1407
Ten hemel opgevaren (bewerking GvL 521 voor gemengd koor & orgel)
Richard Bot

Muziekgravures: Marc Schaap

 

Voor elk wat wils ...

Hoewel de commercie ons anders wil doen geloven, Pasen is toch echt het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Dat mag ook in de liturgische muziek tot uitdrukking komen. Als muzikaal motto voor Pasen fungeert al eeuwenlang de tekst Haec Dies quam fecit Dominus (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt), een citaat uit psalm 118, vers 24 die als graduale klinkt op Paaszondag. Als motet kan deze tekst prima functioneren zowel tijdens de viering van Pasen als in de Paastijd. In deze muziekbijlage bieden wij u daarvoor een nieuwe compositie aan van Hans Leenders.

Hemelvaartsdag markeert de Paastijd als veertigste dag. Al sinds de eerste druk van Gezangen voor liturgie (1984) wordt daarvoor als (slot)lied aangeboden nummer 521 Ten hemel opgevaren. Dit lied zou tot het standaardrepertoire van ieder koor moeten behoren, vooral omdat het als geen ander lied zo karakteristiek is voor dit feest. Kijk naar de opbouw van deze geweldige melodie van Melchior Franck (1628), een ware muzikale verbeelding van de tekst! Aangezien de melodie zeer kort en bondig is, is hij makkelijk in te studeren.
Tegelijkertijd is het jammer als het alleen bij deze ene gelegenheid blijft. Het lied kan prima functioneren op andere zondagen en feesten (bijv. Drievuldigheidzondag), maar dan echter zonder de eerste twee strofen. De redactie heeft drie versies laten toonzetten voor kinderkoor, jongeren-/middenkoor en gemengd koor.

Vergelijkbaar met GvL 521 is het lied Dankt, dankt nu allen God (GvL 415). Dit lied van Jan Wit, gezongen op de krachtige melodie van Johann Crüger (1648) is een 'must' op het feest van de H. Drieeenheid.
Maar wat voor GvL 521 geldt, geldt ook voor dit lied, het kan ook gezongen worden als algemeen loflied op andere feesten en zondagen. Willem Vogel componeerde in 1984 ter gelegenheid van het verschijnen van de eerste druk van GvL een drietal orgelstukken op deze melodie: een Preludium, een Fuga en een Postludium met koraalparafrase. Het preludium kan als voorspel functioneren voorafgaande aan het lied en de fuga als naspel. Wie een iets uitgebreider en langer naspel verkiest, speelt het postludium met of zonder parafrase!

Tot slot bevat deze bijlage wederom een commune psalm uit het gelijknamige project (zie eerdere muziekbijlagen), nu psalm 27 voor de zondagen door het jaar in een zetting voor kinderkoor en voorjongeren-/middenkoor van Aart de Kort. Daarmee is de serie van de commune psalm 27 voor alle type koren compleet.


Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.