Inhoudsopgave


MB -1320
Alleluia-coda bij GvL. 257
Hans Leenders 3

MB 1321-1322
Alleluia-coda bij GvL. 242
Hans Leenders 4

MB 1323-1326
Missa Ad Modum Anglicanum
Ben Holtkamp 6

MB 1327-1332
Motet 'Dat zij U kennen'
Wouter van Belle 10

MB 1333-1338
Beurtzang uit psalm 119
Jan Valkestijn 16
- 6e zondag door het jaar A
- 17e zondag door het jaar A
- 23e zondag door het jaar A, B,C
- 25e zondag door het A, B, C
- 26e zondag door het A, B, C

MB 1339-1344
Psalm 19
Lisanne Bosman 22

MB 1345-1347
Theme I Expectation
(advent)/Repent (veertigdagentijd)
Douwe Eisenga 28

MB 1348
Alleluia voor de Kersttijd
Wouter van Belle 31

Muziekgravures: Marc Schaap

Erratum
In de Muziekbladen van het septembernummer van 2020 is op pagina MB 1317-1318 abusievelijk een conceptgravure van het 'Memento Mei' van Ronald van Baekel afgedrukt. U kunt de correcte gravure downloaden (PDF) op de homepage van
www.nsgv.nl onder 'GREGORIUSBLAD - multimediaal'.

 

Advent/Kerst - Tijd door het jaar

Indachtig het devies: "je kunt niet vroeg genoeg beginnen", bieden wij u in deze muziekbijlage composities aan bestemd voor advent en kerst: een Alleluia-coda voor de advent van Hans Leenders, een instrumentaal stuk voor advent en veertigdagentijd van Douwe Eisenga en een Alleluia-vers voor de kersttijd van Wouter van Belle.
Het Alleluia-coda is een nieuwe loot aan de stam van liturgisch-muzikale vormen. In de situatie dat er geen volkszang is, kan het coda na het vers worden gezongen. Wanneer het evangeliarium wordt bewierookt, is er meer tijd en kan na het vers eerst het refrein worden gezongen (door allen en/ofkoor) en dan het coda. Daarnaast kan het gezongen worden na het evangelie tijdens de processie met het evangeliarium
naar de credens.
Het grootste deel van deze bijlage wordt gevuld met muziek bestemd voor de Tijd door het jaar:

 1. Een Alleluia-coda geschreven door Hans Leenders.
 2. Een antwoordpsalm in diverse bezettingen geschreven door de Haarlemse componiste Lisanne Bosman. Deze psalm behoort tot de reeks commune antwoordpsalmen. Zij kunnen worden gezongen in
  plaats van de aangegeven antwoordpsalm op een zondag, gedurende langere tijd in een bepaalde periode van het liturgisch jaar. De melodie van het refrein werd gecomponeerd door Richard Bot. Deze
  psalm maakt onderdeel uit van een tweejarig project van het bisdom Rotterdam waarin voor Idnder-, jongeren- en middenkoren alle commune antwoordpsalmen worden getoonzet. De opzet van dit project
  is dat de melodie van het refrein voor alle typen koren hetzelfde is, terwijl de toonzetting van de verzen aansluit bij een specifieke doelgroep (kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor etc.). Dit principe
  garandeert de deelname van het volk in ieder type liturgieviering ongeacht het type koor dat zingt of de aanwezigheid van een cantor.
  Ook vergroot het de bekendheid van een refrein bij het volk omdat een communepsalm gedurende langere tijd achter elkaar kan worden gezongen.
 3. Diverse zettingen van Psalm 119 van Jan Valkestijn, bij de intrede, na de Ie lezing en onder de offerande en communie, met daarbij een model waarop u zelf verzen kunt zingen van andere intrede-, offerande-, of communiepsalmverzen. Daartoe is ook de doxologie getoonzet.
 4. Een eenvoudige Missa Ad Modum Anglicanum geschreven door Ben Holtkamp. Het melodisch materiaal is enerzijds ontleend aan het gregoriaans (Kyrie), anderzijds van de Engelse Chant.

Tot slot publiceren wij als hommage aan Kardinaal Simonis (overleden op 2 september 2020) een motet geschreven door Wouter van Belle. De tekst is ontleend aan zijn wapenspreuk: Ut cognoscant Te - Dat zij U kennen, en
komt uit het zeventiende hoofdstuk van het Johannesevangelie: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de eeuwige ware God en Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus Joh. 17, 3)."

Richard Bot
Hoofdredacteur a.i.