Inhoudsopgave

MB 1088-1090
Onze Vader
(Fred Keesen) 3

MB 1091-1094
Onze Vader
(Petrusmis - Herman Strategier) 6

MB 1095-1097
Onze Vader
(Thomasmis -Jan Raas) 10

MB -1098-1099
Verbonden en zegenend
(Nu wacht een wereld...) 13

MB 1100-1101
Lied van het lied
(Lied in mij ...) 15

MB 1102-1107
Een woord ons zo vertrouwd
(Een woord opgeschreven...) 17

MB 1108-1110
Ave Maria 23

MB 1111-1112
Laat ons uw barmhartigheid zien
(Psalm 85) 26

MB 1113-1116
Zal er ooit een dag van vrede 28


Onze Vader

Sinds enkele maanden is de nieuwe vertaling van het Onze Vader in gebruik. Het verschil met de voorgaande, vertrouwde versie is niet heel groot, maar net groot genoeg om een Babylonische spraakverwarring hoorbaar te maken. Ik merk dat kerkgangers soms twee tekstversies door elkaar bidden. Is dat erg? Welnee!
Voordeel is dat we dit gebed met meer aandacht bidden.
In deze Muziekbijlage bieden wij u drie aangepaste toonzettingen van het Onze Vader aan: de - wellicht meest bekende - versie van Fred Keesen (naar het gregoriaans). Let op bij deze versie, want niet alleen de tekst is gewijzigd, ook de woord-toon verhouding.
Deze is aangepast aan de Nederlandse woordaccenten. Ook het Onze Vader uit de Petrusmis van Herman Strategier en uit de Thomasmis van Jan Raas vindt u in deze Muziekbijlage.

Naast toonzettingen van officiële liturgische teksten (waaronder psalm 85 en het Ave Maria) en goedgekeurde liturgische gezangen ('Zal er ooit een dag van vrede'), bieden we drie nieuwe gezangen aan, die hopelijk op wat langere termijn aan het repertorium van de Nederlandse kerkprovincie toegevoegd worden.
Aan het Vlaamse liedrepertoire ontlenen wij het mooie slotlied 'Verbonden en zegenend', gecomponeerd door de norbertijn Jos Bielen op tekst van Kris Gelaude (bekend in Vlaanderen vanwege
haar poëtische en spirituele teksten). Voor Henkjongerius, die onlangs 75 jaar werd en tevens zijn 50-jarig priesterschap vierde, schreven Michaël Steehouder en Chris van Bruggen een pakkend 'lied over het lied', een verplicht nummer voor elk koor.
Het lied 'Een woord ons zo vertrouwd' op tekst en muziek van Hanneke van der Grinten, is heel geschikt voor jongeren- en middenkoren - een tekst over de (on-)kenbaarheid van God, die overigens goed past bij de mystieke traditie in de kerk.

Veel zing- en musiceerplezier met het mooie materiaal in deze Muziekbijlage!

Martin Hoondert
hoofdredacteur