Inhoudsopgave

MB 978-984
Vol van verwachting (intochtslied) 3

MB 985-987
God, kom mij te hulp (voor cantorij) 10

MB 988-993
God, kom mij te hulp (voor jongeren- of middenkoor) 13

MB 994-996
Onze Vader  19

MB 997-998
In manus tuas - Psalm 30, 6

MB 999-1002
Ik ben het licht -Johannes 8,12

Eeuwfeest Floris van der Putt    28

MB 1003-1004
Mijn dankoffer (offerandezang)    29

Mededelingen/oproepen    31


Gewaagd

Over de muziek in deze Muziekbijlage ontstond enige discussie in de redactie. Ik wil niet zeggen dat we elkaar in de haren vlogen, maar toch... Eigenlijk was ik daar, als hoofdredacteur, wel blij mee, want uit de discussie bleek dat we als redactie geen gebaande wegen gaan, maar muziek durven aanbieden die, in zekere zin, gewaagd is. En ook, dat we op zoek zijn naar muziek die enerzijds haalbaar is in de praktijk van de parochiekoren, anderzijds voldoende uitdaagt en verrast. Zijn we daar in geslaagd? Dat horen we graag van u!

In deze MuziekbijIage vindt u een bewerking van het veelvuldig gezongen lied 'Vol van verwachting' (GvL 643) en twee bewerkingen van het openingsvers voor een gebedsviering 'God, kom mij te hulp' (GvL 351), waarvan de laatste heel geschikt is voor een jongeren- of middenkoor. Flip Veldmans paste zijn zetting van het Onzevader aan op basis van de recente wijzigingen in de tekst (zie het Klein Missaal). Om samenzang mogelijk te maken bieden wij u ook de 'volkspartij' aan die u mag kopiëren voor gebruik in de liturgie.

Eén van de discussiepunten in de redactie betrof de taal: kunnen we een compositie op Latijnse tekst aanbieden? We hebben het erop gewaagd. De jonge componist Rens Tienstra maakte een heel mooie en goed zingbare compositie op de tekst 'In manus tuas', een mooi avondlied. Naast dit Latijnse motet treft u ook een motet op Nederlandse tekst aan: een 'Ik ben'-motet, gecomponeerd door de Utrechtse componist en organist Wouter van Belle. Tot slot een compositie van Floris van der Putt, een nog niet eerder uitgegeven psalm die heel goed gezongen kan worden als offerandezang.

Martin Hoondert
hoofdredacteur