Van Vespers en een Evensong

de column van Erik Heijerman over de uitvoering van het 'Translatie-officie van Sint Martinus' in het kader van het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht in juli 2022.

De muziekstijl Praise & Worship

In deze jaargang van het Gregoriusblad vragen we ons af wat de sound is van de rooms-katholieke liturgie en gaan we in op de diversiteit aan liturgischmuzikale repertoires. In het maartnummer kwam het gregoriaans aan bod. In het juninummer was de muziek uit de zogenoemde ‘schat der eeuwen’ aan de beurt. In deze derde aflevering gaan we in op het repertoire in de stijl die vaak wordt aangeduid als ‘Praise & Worship’, een repertoire dat ook hier en daar ingang vindt in de rooms-katholieke kerk in Nederland, met een duidelijke link naar de protestantse kerken en onder meer de Evangelische Liedbundel.
Ook nu weer een inleidend artikel gevolgd door een ‘pro’ en een ‘contra’ waarin de auteurs met inhoudelijke argumenten hun stellingname betogen. Frank den Bakker 'pro' en Dirk Zwart 'contra'.

Op weg naar een hybride kerk

Het is voorjaar 2020, nog drie weken tot de Goede Week, en het land is in lockdown. Opeens moet de liturgisch en ritueel sterkste week van het kerkelijk jaar op een niet-fysieke manier vormgegeven worden. Bij Stadsklooster Mariken in Nijmegen, voorheen Augustijns Centrum de Boskapel, wisten we toen nog niet dat we aan het begin van een ongekende verkenningstocht stonden en dat we twee jaar later in een proces zouden zitten om op een hybride manier kerk te zijn. Een artikel van Ekkehard Muth.

Muziek beweegt de ziel omhoog naar God

Op 21 april 2022 is dr. Hanna Rijken benoemd tot universitair docent Theologie en de kunsten. Wie haar kent, weet dat zij een vurig pleitbezorger is van de Choral Evensong in Nederland. Recent verscheen haar boek De Choral Evensong in de praktijk.  Daarnaast publiceerde zij in 2021 de onderzoeksresultaten van een uitgebreid onderzoek naar de ‘kerkmuzikale ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen jaren, na het verschijnen van het Liedboek in 2013’. Reden te meer voor een interview met deze veelzijdige kerkmusicus én theoloog. Een artikel van Richard Bot.

Vaughan Williams en de kerkmuziek

Ralph Vaughan Williams, dit jaar 150 jaar geleden geboren, behoort naast Edward Elgar en Gustav Holst tot de grote Engelse componisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij produceerde een immens oeuvre, met onder andere negen symfonieën en talloze andere werken voor orkest, harmonie en fanfare, orgel, piano, toneel en film. Daarnaast vele liederen en werken voor koor, zowel op wereldlijke als religieuze teksten. Hier concentreren we ons op zijn betekenis voor de Engelse kerkmuziek, die groot was. Een artikel van Erik Heijerman.

‘Een scheut van zijn wortels komt tot bloei’: het Veni, veni Emmanuel

In de hoopvolle afwachting van de Advent klinken wereldwijd vele vertalingen van het Veni, veni Emmanuel: een gezang dat zowel tekstueel als muzikaal van grote rijkdom is en een verrassende ontstaansgeschiedenis heeft. Een artikel van Rens Tienstra.

Het wonder van Sint-Maarten

Het is feest! Utrecht heeft negenhonderd jaar stadsrechten. Om dit heugelijke feit te vieren werd er op 3 en 4 juli 2022 een festival georganiseerd in het Academiegebouw en de Domkerk te Utrecht rondom het thema ‘Het wonder van Sint-Maarten - de gelukkige stad’. Een verslag van Hester Westra.