Voorblad GB maart 20241Kerkmuziek en waarheid

Misschien bekruipt het u als kerkmusicus of koorzanger ook wel eens, het gevoel van ‘wat zit ik hier eigenlijk te doen’, dat je op zondagmorgen als je dienst hebt kan overkomen. Ik heb het soms als ik kijk naar de teksten die we zingen, en ik me afvraag in hoeverre ik die inhoudelijk nog kan meemaken. ‘Meemaken’ kan betekenen: ik krijg er een persoonlijke beleving bij, maar ook: ik geloof in de waarheid van wat ik zing.
Een column van Erik Heijerman

‘Als wij dan eten van dit brood…’ Huub Oosterhuis (1933-2023)

In veel publicaties die verschenen na het overlijden van Huub Oosterhuis (9 april 2023) is, terecht, veel aandacht besteed aan zijn betekenis als dichter. Het Gregoriusblad wil vooral inzoomen op de vraag: wat is zijn belangrijkste bijdrage geweest aan de eerste fase van de ontwikkeling van het liturgisch-muzikale repertoire en de liturgisch-muzikale praktijk in Nederland?
Een artikel door Richard Bot.

Lied van het lied (Er is een woord…)

Voor Henk Jongerius bij gelegenheid van zijn vijftigjarig kloosterjubileum
Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen.
Liedbespreking door Gerard Beemster.

Jan Schuurmans: Kerkmusicus die geïnspireerd wordt door meditatie en Gods schepping

Hij was vorig jaar vijftig jaar actief in de kerkmuziek en met Pinksteren ontving hij als eerbewijs de hoge pauselijke onderscheiding in de Orde van Sint-Sylvester. Jan Schuurmans (*1958) heeft 23 jaar gewerkt voor het bisdom Breda en is nog steeds cantor en dirigent in de kathedraal. Daarnaast zoekt hij voor de zondagsmissaaltjes van de uitgeverij Abdij van Berne passende gezangen uit. Wie is deze bevlogen kerkmusicus? Wie en wat hebben hem tot de dag van vandaag geïnspireerd. Hoe ziet hij de toekomst van de kerkmuziek?
Een interview door Bert Stolwijk.

Het lijflied van... Jan Schuurmans

“Wat is jouw lijflied?” We stellen de vraag aan wie te gast is in ons interview.
Zijn lijflied is: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig op een melodie van Louis van Dijk.

De kerkmuziek van Charles Villiers Stanford

Honderd jaar geleden overleed de componist en dirigent Charles Villiers Stanford (1852-1924).
Hij speelde een belangrijke rol in de revival van het Engelse muziekleven in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw en schreef een omvangrijk oeuvre van opera’s, symfonieën, kamermuziek en liederen.
Als componist werd hij later voorbijgestreefd door Edward Elgar en door zijn leerlingen Gustav Holst en Vaughan Williams, maar hij schreef ook (anglicaanse) kerkmuziek en die is nog altijd springlevend en zeer geliefd.
Een artikel door Erik Heijerman.

Instuderen met oefenbestanden, YouTube of Cyberbass.. een goed idee? – Deel 2

In de vorige editie van dit blad hield ik een pleidooi voor het invoeren van muziektheorie en solfège (het van-blad-zingen) in zanglessen en koorrepetities, omdat ik vrees dat deze disciplines in het huidige, digitale tijdperk ondergesneeuwd raken. Onderzoek wijst uit dat er meer behoefte is aan lessen muziektheorie en solfège bij amateurzangers dan docenten en dirigenten denken. In dit artikel beschrijf ik hoe het gebruik van oefenbestanden en opnames juist een aanvulling kunnen zijn binnen het muziekonderwijs en in hoeverre de opvatting over didactiek van de muziekles de afgelopen decennia veranderd is. Daarnaast geef ik kort weer in hoeverre veranderingen binnen het Nederlandse onderwijssysteem (onder andere de invoering van de Mammoetwet in 1968) van invloed zijn op de kennis van muziektheorie en vaardigheid in solfège bij amateurkoorzangers.
Een artikel door Michel Poels.