Met allereerst een column van Erik Heijerman over kerkmuziek binnen en buiten de kerk.

Muziek uit de ‘schat der eeuwen’

In deze jaargang gaat de redactie in op de diversiteit aan liturgisch-muzikale repertoires. Welke repertoires kunnen we onderscheiden en wat zijn de voor- en nadelen van deze repertoires vanuit ritueel, theologisch en ecclesiologisch perspectief? Deze keer gaat het over de Muziek uit de ‘schat der eeuwen’. Hans Smout geeft zijn standpunt 'pro' en Kees Kok 'contra'.

“Als we iets zingen moet het wel goed zijn!”

Een jaar geleden vertrok Susanna Veerman (1975) na een verbondenheid van 23 jaar uit de Augustinuskerk in Amsterdam, met zijn monumentale Cavaillé-Coll orgel. Ze werd organiste in de St. Jacobus de Meerderekerk in Den Haag. Daar wachtte haar een Adema-orgel, dat oorspronkelijk rond 1890 als tweeklaviers instrument werd gebouwd voor de Spaarnekerk in Haarlem, maar later werd uitgebreid tot een groot drieklaviers orgel met 53 stemmen. Erik Heijerman sprak met de organiste, die ook als koordirigente actief is.

Een nieuw oud orgel voor de Willibrorduskerk in Wassenaar

George Hendricus Broekhuyzen Sr. meldt in zijn bekende Orgelbeschrijvingen dat de “r. cath. gemeente” in Wassenaar “vermoedelijk in 1770 of 1780” een orgel kreeg, vervaardigd door “Van Assendelft”. Afgaande op de genoemde bouwjaren moet de maker Johannes van Assendelft zijn geweest die overleed in 1778. Er is evenwel een stembeurt bekend van een bestaand orgel in 1767 uitgevoerd door Johannes. Als dat klopt, dan is mogelijk zijn vader Pieter van Assendelft (overleden in 1766) de bouwer; in dat geval zijn de jaartallen die Broekhuyzen noemt niet correct. Hoe dan ook, het orgeltje had één klavier met acht registers, geen pedaal en drie blaasbalgen. Een artikel van Cees van der Poel.

Op donderdag 29 september werd het Adema/Vermeulen orgel van de St.-Willibrorduskerk te Wassenaar officieel opgeleverd. Het orgel werd uitgebreid besproken in het Gregoriusblad (zie juni 2022). Bij het ter perse gaan van dat nummer waren er nog geen klankvoorbeelden beschikbaar. 
Een eerste klankindruk van een aantal registercombinaties is nu beschikbaar. Het orgel wordt bespeeld door Cees van der Poel die namens de KKOR  als adviseur betrokken was bij dit project.

I  -  Fluiten hoofdwerk en Reciet Expressief

II   -  Strijkers met tremulant op Reciet Expressief

III  -  Fluiten inclusief Nasard 2 2/3’ Hoofdwerk begeleid op Recit Expressief later toegevoegd Terts 1 3/5’

IV  -  Kromhoorn hoofdwerk met begeleiding op Reciet Expressief

V  -  Basson-Hobo en Trompet Harmoniek Reciet Expressief begeleid op

VI   -  Prestanten, plenum, tongwerken, opbouw naar tutti

Liedbespreking Maria, dochter van Jeruzalem

een lied voor Maria Tenhemelopneming, Maria geboorte en andere Mariafeesten.
Het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) markeert, samen met het feest van de Geboorte van Maria (8 september) het begin- en sluitstuk van Christus’ verlossingswerk. Maria’s dood wordt gevierd als het sluitstuk c.q. de voltooiing van de verlossing van allen.

Bernard Huijbers een eeuw geleden geboren

een artikel van Anton Vernooij. “De koorhekken zijn gesloopt, de hele kerk is koorruimte geworden”. Woorden van Bernard Huijbers uit 1969 bij de presentatie van zijn boek Door Podium en zaal tegelijk, waarin hij zijn liturgisch-muzikaal credo vertolkte. Het was op een moment dat de Amsterdamse Werkgroep voor Volkstaalliturgie, waarvan hij en Huub Oosterhuis de dragende krachten waren, een bijna revolutionair keerpunt in zijn denken meemaakte.