Voorblad GB december 20231

Our choicest Psalmody

De columns die ik voor dit blad schrijf zijn soms wel een beetje kritisch. Voor mij hoort het bij het schrijven van dit soort stukjes dat ze opiniërend mogen zijn, en
van een persoonlijke visie mogen getuigen. Daarom moet je het ook niet al te lang doen, want op een bepaald moment hebben de lezers het wel met je gehad. Dit keer wil ik eens vertellen over een mooie ervaring die ik afgelopen zomer had.
Een column van Erik Heijerman

Liturgische muziek in internationaal perspectief

Nieuwe tijden, nieuwe muziek, nieuwe praktijken. Wie de geschiedenis van de liturgische muziek bestudeert, weet dat er steeds nieuwe repertoires ontstaan. De praktijk van de liturgische muziek staat nooit stil, steeds zijn er nieuwe bundels, nieuwe leidende componisten, nieuwe ideeën en thema’s. In dit artikel ga ik in op enkele internationale ontwikkelingen die ook de liturgisch-muzikale praktijken in Nederland kunnen inspireren.
Een artikel van Martin Hoondert

Instuderen met oefenbestanden, YouTube of Cyberbass.. een goed idee?

Van mensen die individuele zangles volgen, verwacht 71% dat muziektheorie en solfège (het van blad kunnen zingen) in de les wordt behandeld. 57% Van de zangdocenten vindt ook dat deze disciplines in de zangles thuishoren, maar slechts 15% besteedt er regelmatig aandacht aan. Deze bevindingen behoorden tot de meest verbijsterende van mijn onderzoek naar de manier van studeren van amateur(koor)zangers.
Een artikel van Michel Poels

Interview met Thomas Quartier

Harmonie tussen hart en woorden
In 2021 werd benedictijn Thomas Quartier benoemd tot Theoloog des Vaderlands, een titel die jaarlijks door een jury wordt toegekend aan een academisch theoloog die gezien wordt als een ambassadeur van de theologie. Het was voor het eerst dat een monnik deze titel mocht dragen. Bij zijn aanstelling zei hij dat hij radicale en ultieme vragen wil stellen ‘op alle soorten manieren en toonsoorten mogelijk’, en dat hij voor mensen herkenbaar wil zijn als persoon maar ze tegelijkertijd ook wel een beetje tegen de haren wil instrijken. Wie is deze extraverte, bevlogen monnik en wat heeft hij te zeggen over de verhouding van muziek, spiritualiteit en liturgie?
Een interview door Erik Heijerman

Beeld van Den Bosch - 4

Welke liturgische muziek klinkt er in de kerken van Den Bosch?
Het is zestig jaar geleden dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de Constitutie over de heilige liturgie is vastgesteld. Nog eens zestig jaar eerder heeft Paus Pius X het Motu Proprio Tra le sollicitudine openbaar gemaakt. De twintigste eeuw zinderde op die momenten van het enthousiasme en de vernieuwingsdrang. Wat is in Nederland het resultaat van deze liturgische en kerkmuzikale revolutie geweest? Wat is het gevolg van het toenemend priestertekort, van het toenemend tekort aan professionele kerkmusici en van de gigantische vergrijzing in parochies? Wat is eigenlijk de stand van de actuele kerkmuzikale praktijk in Nederland?
Een reportage door Sanne Nieuwenhuijsen en Anthony Zielhorst

Heer, sprenkel mij

– Antifoon tijdens de boeteritus –
Afgelopen jaar is op de vernieuwde website van het Gregoriusblad een aantal geluidsopnames geplaatst van liturgische gezangen die gecomponeerd of gearrangeerd zijn in opdracht van onze redactie en die werden gepubliceerd in de Muziekbijlagen. Het kunnen beluisteren van de besproken gezangen kan een extra stimulans zijn om ze aan het liturgische zangrepertoire in de parochie toe te voegen. We beginnen met een gezang voor de openingsritus van de eucharistieviering en dan met name voor de besprenkeling met wijwater.
Een liedbespreking door Bert Stolwijk

“Symposium over kwaliteit van liturgische muziek” Lyon 2019

Eind 2022 viel bij de leden van de Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (CIMS) het tijdschrift van de vereniging Musicae Sacrae Ministerium op de mat. Deze jaargang 2018-2021 bevat voor het grootste deel een verslag van het Internationaal Symposium over Gewijde Muziek, dat in oktober 2019 in Lyon en Triors (Frankrijk) is gehouden. Daarnaast bevat het tijdschrift verenigingsnieuws: artikelen over onlangs overleden leden - onder wie de organisator van het Gregoriaans Festival in Watou, Bernard Deheegher - en een verslag van de algemene vergadering van de CIMS.
Een verslag van Anthony Zielhorst