Uitmuntendheid

Een column van Erik Heijerman over anglicaanse kerkmuziek en de Friends of the Cathedral Music.

Nederlandstalige liturgische muziek sinds Vaticanum II: Een schets van repertoire en ontwikkeling

Sinds de liturgische vernieuwing in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft de Nederlandstalige liturgische muziek een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Voor een goed begrip van die ontwikkeling:

a. het gaat om de vaste én wisselende gezangen zoals die zijn gecomponeerd voor gebruik tijdens eucharistievieringen en niet-eucharistische vieringen, met name voor het getijdengebed;
b. het gaat om zowel liturgische muziek bestemd voor de parochiële als de monastieke praktijk; 
c. het gaat om repertoire dat voor diverse doelgroepen (volwassenen, jongeren en kinderen) werd gecomponeerd.

Puur omwille van de omvang van dit artikel wordt in dit artikel alleen het repertoire voor volwassenen belicht.
Een artikel van Richard Bot met Pro argumenten door Richard Bot en Contra argumenten door Anthony Zielhorst.

Memento Nostri: Een nieuw Requiem

Op verzoek van kamerkoor Ad Parnassum en zijn dirigent Anthony Zielhorst schreef de Nederlands-Griekse componist Calliope Tsoupaki een nieuw requiem. Vorig jaar november ging deze indrukwekkende compositie in première. Martin Hoondert woonde deze uitvoering bij en reflecteert op de betekenis van muziek voor de manier waarop wij omgaan met de dood. Een artikel van Martin Hoondert.

O Hoofd, vol bloed en wonden

De unieke melodie van O hoofd vol bloed en wonden zal in het hoofd en hart van veel mensen een plekje hebben gevonden. De tekst zal er waarschijnlijk weinig toe doen, iets wat veel devotieliederen eigen is - en daar is niets mis mee. Dit lied heeft zijn vertrouwde plaats gevonden in de liturgievieringen in de veertigdagentijd zowel in katholieke als protestante kerken, zij het dat de teksten nogal van elkaar kunnen verschillen: het zijn vertalingen van O Haupt voll Blut und Wunden, geschreven door de Duitse dichter Paul Gerhardt (1607-1676) die samen met Martin Luther beschouwd wordt als de belangrijkste tekstdichter van het evangelisch-lutherse kerklied. Een artikel van Ad de Keyzer.

Goede kerkmuziek blijft bestaan: een interview met Aart de Kort

Dit jaar is hij zestig geworden en volgend jaar is Aart de Kort twintig jaar organist van de kathedraal in Rotterdam. Veel van onze lezers zullen hem vooral kennen als componist. Op zijn website (www.aartdekort.nl) is een indrukwekkende lijst van vocale en instrumentale composities te vinden, waarvan een flink aantal geschreven is voor de liturgie. Wie is deze bevlogen kerkmusicus? Wie en wat hebben hem tot de dag van vandaag geïnspireerd? Hoe ziet hij de toekomst van de kerkmuziek? Een interview door Bert Stolwijk.

Koorkring Gilze honderdjarig bestaan

Op zondag 9 oktober 2022 vierde de Koorkring Gilze in het bisdom Breda haar honderdjarig bestaan. Het oprichten en het indelen van kerkkoren in een bisdom in koorkringen
is een taak van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Helaas zijn er nog maar weinig bisdommen die een dergelijk samenwerkingsverband van koren kennen. Misschien is de Koorkring Gilze wel de oudste nog bestaande koorkring van Nederland. Vroeger werd een koorkring binnen de NSGV als korenbond aangeduid.
Een artikel van Jacqueline van der Kaa, secretaris koorkring Gilze.

Clerinx-orgel in Nederweert overtuigend uit muzikale as herrezen

Een artikel van Rogér van Dijk en Cees van der Poel, samengevat door Richard Bot.

Heinrich Schütz: Vader van de Duitse muziek

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Heinrich Schütz (1585-1672) overleed. Na aanvankelijk in vergetelheid te zijn geraakt werd hij na zo’n 200 jaar in Duitsland herontdekt. Hij liet een groot, vrijwel geheel kerkmuzikaal oeuvre na, waarin hij de nieuwe Italiaanse stijl wist te combineren met de klassieke polyfonie. Zijn muziek had als taak het (bijbel)woord te ondersteunen, uit te leggen en te bezielen. Hij heeft vooral wortel geschoten in de protestantse liturgie (en op de podia voor oude muziek!), in de catholica is hij nooit ingeburgerd. Zijn werk heeft echter nog altijd grote zeggingskracht en een sterke verkondigende functie. Een artikel van Erik Heijerman.