In het decembernummer staan columns, nieuwsberichten, besprekingen en interessante artikelen waaronder:

Liturgisch gezang: emotie en kwaliteit
Een gespreksmodel (door Erik Heijerman)

De kwaliteit van het liturgisch gezang zal de gemoederen de komende jaren ongetwijfeld nog veel bezig houden. Aan de ene kant zijn er tendenzen waarin aansluiting gezocht wordt bij de moderne belevings- en popcultuur, aan de andere kant houdt men de klassiek-kerkmuzikale traditie hoog en zoekt men minimaal behoud daarvan, of zelfs restauratie. Hoe moet het verder? In deze bijdrage wordt een model geboden met een aantal elementen waarover men in ieder geval zou moeten spreken als het over kwaliteit gaat. Uitgangspunt is dat kwaliteit nooit geheel objectief te bepalen is, maar evenmin als een louter subjectieve categorie kan worden beschouwd.

Hans Oostendorp
Bladmuziek: de spijkers om mee te timmeren
door Elisabeth Smulders-Basemans

Hans Oostendorp was pas 27 jaar toen hij in 1979 muziekuitgeverij Annie Bank overnam van de oprichtster, die haar eigen naam aan haar levenswerk gaf. Na een korte periode onder de vleugels van Harmonia, zette Oostendorp aan het begin van de nieuwe eeuw een herboren en volwassen Annie Bank Edition in de markt. De uitgeverij heeft de omslag moeten maken van puur liturgische muziek naar koormuziek in het algemeen. In 2011 bestaat de uitgeverij zeventig jaar.

Serie Jongeren Vieren: Ontmoetingskerk van en voor jongeren
door Jeroen de Wit

‘Ik vind het hier wel een echte jongerenkerk.’ Aan het woord is Jelke die met haar vriendin Ypke lid is van Les Etoiles, het jongerenkoor van de Ontmoetingskerk in Dukenburg (Nijmegen). Ze vinden het koor geweldig omdat ze hier andere jongeren ontmoeten en er een grote onderlinge betrokkenheid heerst. Die betrokkenheid was ook mijn eerste waarneming toen ik binnenkwam in de kerk op een willekeurige vrijdagavond. De kerk is dan ‘van’ de jongeren. Twee koren repeteren er wekelijks op die avond. Enige jaren geleden is de ‘oude hap’ 25-plussers voor zichzelf begonnen met het koor Joy, want de leeftijdskloof met de ‘brugpiepers’ werd te groot.

Bekijk hier de bladmuziek van het lied 'Rechtop onderweg' door de dirigent van Les Etoiles: Sander Stoks.

En hieronder de muziek gezongen door Les Etoiles:

Laurentius2

 

 

De orgels van de Laurentiuskerk in Voorschoten
Achttiende-eeuwse glorie in een neogotisch jasje
door Jan Willems

Het gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak dat in een Nederlandse parochiekerk kort na elkaar twee orgels worden opgeleverd. In twee jaar tijd heeft de Laurentiuskerk in Voorschoten namelijk een nieuw koororgel gekregen (2007) en kwam de restauratie van het Mitterreither/Van den Brink-orgel gereed (2009). Een klinkend verslag van een bezoek aan beide orgels.

Hieronder zijn diverse registercombinaties van beide orgels te beluisteren in een aantal orgelwerken en in een registerdemonstratie van het hoofdorgel, gespeeld door Jan Willems (nrs. 1-3) en Richard Bot (nr. 4).

(Opname: Kees van Mechelen)

track 1, Hoofdorgel, J.S. Bach (1685-1750) / D. Buxtehude (ca. 1637-1707),
Erbarm’ dich mein, O Herre Gott, BWV 721

 


track 2, Hoofdorgel , C. Balbastre (1724-1799),
Votre bonté grand Dieu (Deuxième Suite de Noels)

 


track 3, Koororgel, Johann Christian Kittel (1732-1809)
Partita “Wer nur den lieben Gott läßt walten”:
Choral (Holpijp 8')
I. Veränderung (tweestemmig - Fluit 4')
II. Veränderung (driestemmig - Fluiten 8' en 4')
III. Veränderung (vierstemmig - 8-4-2))
Choral (mit Endschluß - tutti)

 


track 4, Hoofdorgel, registerdemonstratie + N. de Grigny (1672-1703): Veni Creator, vers 1 fragment

 

 

LaurentiusbLaurentiuskerk, Voorschoten
Hoofdorgel, Johannes Mitterreither 1792/Matthias van den Brink, 1875/1876/L. Verschueren 2009, 2 klavier mechanisch orgel met vrijstaande speeltafel, 20 registers verdeeld over hoofdwerk (11), bovenwerk (6) en pedaal (3, koppel I/II en ped. + HW).

Koororgel, L. Verschueren 2007, 2 klaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal, 5 registers, manuaal I (2), manuaal II (3).