In het juninummer staan columns, nieuwsberichten, besprekingen, een vooruitblik naar Musica Sacra 2013 en interessante artikelen waaronder:

Vijftig jaar na de constitutie over de liturgie. Waar staan wij nu?
door Gerard Lukken
Vijftig jaar na het verschijnen van de constitutie over de liturgie is sprake van spanningsvelden tussen extreme traditionalisten die hechten aan een gestolde traditie, neotraditionalisten die een ‘hervorming van de hervorming’ voorstaan en degenen die vanuit de traditie de liturgie verder willen vernieuwen. Dit artikel gaat in op de stand van zaken en pleit voor een voor een liturgie die de tekenen van de tijd verstaat. De auteur, Gerard Lukken, maakt bij zijn analyse gebruik van enkele kernwoorden uit de lezing van Eugenio Costa, die wij in de maartaflevering van het Gregoriusblad publiceerden: de omgang met traditie en met symbolen, en de kerk als plaats van ontmoeting met het heilige, als plaats van heil.Poulenc
Extra artikel: 'Muziek waarin het mysterie klinkt'

 

 


Francis Poulenc (1899-1963)
door Gerard van der Leeuw
Naar aanleiding van het vijftigste sterfjaar van de Franse componist Francis Poulenc gaan we in op zijn religieuze koorwerken: overtuigd katholicisme in klank.

U kunt dit extra artikel hier downloaden.


Over twee compendia bij het Evangelisches Gesangbuch
door Anton Vernooij
De vernieuwing van de liturgie vanaf de tweede helft van de vorige eeuw heeft geleid tot de geboorte van nieuwe zangbundels, niet alleen bij ons in Nederland. Was de voedingsbron ervan voor de rooms-katholieke kerk in belangrijke mate de invoer van de volkstaal in de brede betekenis van het woord, in de protestantse wereld speelde een herontdekking van aloude klassieke liturgische genres en vormen een grote rol. Deze bijdrage gaat over twee omvangrijke compendia bij het Duitse Evangelisches Gesangbuch uit 1993.

art2. nicolaas-schipEen dieet van goede muziek is van levensbelang!
Interview met Michael Hedley, muziekdirecteur van de Amsterdamse Nicolaasbasiliek

door Kees van Mechelen
Michael Hedley (61) te pakken krijgen blijkt niet zo eenvoudig via de gangbare communicatiemiddelen. Maar eigenlijk is het simpel. Gewoon een keer naar de Nicolaasbasiliek in Amsterdam op een zondagmorgen.
Beluister hier gezangen, uitgevoerd door de diverse ensembles van de Cappella Nicolai


Het nieuwe deel twee van het Antiphonale Romanum: Vesperale
door Marcel Zijlstra
Het nieuwe tweede deel van het Antiphonale Romanum maakt het voor elk koor een stuk eenvoudiger om op zon- en feestdagen Romeinse Vespers volgens de nieuwe ordo te zingen. Alles staat erin: antifonen, psalmen, responsories, hymnes etc. Het werd ook wel tijd: op deze uitgave hebben we sinds 1972 moeten wachten.

Kijk hier voor de links van de voetnoten:
Voetnoot 2
Voetnoot 3
Voetnoot 8

Beluister hieronder twee antifonen uit het Antiphonale Romanum, uitgevoerd door leden van de Schola Cantorum Amsterdam (SCA) o.l.v. Marcel Zijlstra en door hem tevens 'live' toegelicht.

1. Antifoon Vulpes foveas (Luc. 9, 58: De vossen hebben holen en de vogels hun nesten; maar de Mensenzoon heeft niets waarop hij zijn hoofd kan laten rusten) en Magnificat:

 


2. Antifoon Innuebant (15) (Luc. 1, 62-63: Met gebaren vroegen zij aan zijn vader (Zacharias) welke naam hij zijn zoon wilde geven. En hij schreef op: 'Johannes is zijn naam') en Psalm 14:

 

(Opname Kees van Mechelen, speciaal voor dit juninummer van GB in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam, de thuisbasis van de SCA)

In de rubriek Besprekingen:
Lente Oratorium van trappist Kris Oelbrandt
door Anton Vernooij
Een reeks van zes cantates, die de belangrijkste thema’s van de veertigdagentijd vormgeven: de opgang van menselijke duisternis naar Goddelijk licht.
Beluister hier een fragment uit Lente Oratorium van Kris Oelbrandt (Uit Cantate II – De profundis - Ensemble STURM und KLANG o.l.v. Thomas van Haperen; Marie de Roy, sopraan)
art6.3.front 1 015Een ‘nieuw’ orgel voor “de ééne schaapstal van den éénen Herder”
Het orgel in de Goede Herderkerk te Wassenaar
door Richard Bot

De bewogen orgelgeschiedenis van de Goede Herderkerk te Wassenaar is synoniem met die van veel andere rooms-katholieke kerken in Nederland in de vorige eeuw: door onvoldoende financiën en/of visie beschikt men van meet af aan niet over een adequaat orgel. Pas in 1941 werd er een orgel geplaatst door P.C. Bik uit Leiden. Het instrument bevatte het nagenoeg compleet bewaarde historische pijpwerk van het J. Vollebregt orgel (1858-59) uit de voormalige rooms-katholieke parochiekerk van de H. Maria Tenhemelopneming te Leiden (zie bovenste twee foto's onder). Ondanks zijn grote omvang voldeed dit instrument niet, mogelijk ook door de slechte akoestische positie. Het werd in 1967 verkocht aan de parochie van de O.L.V. van Lourdes te Haaksbergen (zie onderste twee foto's onder) en vervangen door een nieuw orgel gebouwd door Fa. Vermeulen uit Alkmaar.


OLV ten Hemelvaartkerk LeidenVollebregt orgel 185801859 in de H. Maia Tenhemelopneming kerk te LeidenSpeeltafel orgel HaaksbergenVollebregtBik orgel te Haaksbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenste foto's: Vollebregt-orgel (1858-1859) in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Leiden.
Onderste foto's: Vollebregt/Bik-orgel (1941) in de O.L.V. van Lourdeskerk te Haaksbergen.

Beluister hier hoe Richard Bot de dispositie demonstreert van het orgel in de Goede Herderkerk te Wassenaar:

Richard Bot bespeelt het orgel in:
Praeambulum – M. Radeck (17e eeuw)

Erato – J.C.F. Fischer
(Praeludium-Allemande-Chaconne-Gavotte-Gigue)

Crux fidelis – Colin Mawby

(Opnamen Kees van Mechelen; opnamen niet meer aanwezig)


Extra artikel: Bach in Nijmegen
door Janneke Bron
Het is de tweede zondag van de maand, rond zeven uur ’s avonds. In de Petruskerk, de oude protestantse kerk die gelegen is in het voormalige dorp Hees, nu een wijk van Nijmegen, is duidelijk iets te doen. Het licht brandt en er staan auto’s en fietsen bij de kerk. Er hangt een spandoek aan de bomen voor de kerk: ‘Bach cantate zondag 19.30 uur’. In deze hoek van Nijmegen? Zou daar belangstelling voor zijn?

U kunt dit extra artikel hier downloaden.