In het juninummer staan columns, nieuwsberichten, besprekingen en interessante artikelen waaronder:

Ritueel repertoire: reëel en relevant
De boeteritus gezongen
door Martin Hoondert

Tijdens het jaarlijkse congres van de internationale studiegroep Universa Laus in 2011 hield de Amerikaanse kerkmusicus Chris Walker een lezing over de christelijke initiatieritus onder de titel: Making the Rites of Christian Initiation real and relevant through Music. Hij liet horen en ervaren hoe muziek daadwerkelijk het ritueel vormt, het ervaarbaar en daardoor relevant maakt. Muziek is in staat het ritueel te ‘planten’ in het lichaam en de geest van de deelnemers. In dit artikel werken we dit perspectief op liturgische muziek uit voor de boeteritus.

Hieronder kunt u enige voorbeelden beluisteren van een gezongen boeteritus, gezongen door leden van de Oecumenische Cantorij Het Brandpunt te Amersfoort-Noord o.l.v. cantor Kees van Mechelen m.m.v. Dick van der Niet, piano (mei 2012)

Miserere nostri uit Graduale Novum (pag. 465)

 

 

Kyrie-litanie Herr Jesus uit de Duitse bundel Gotteslob (nr. 495)

 

 

Kyrie-litanie voor de 7e, 14, 20e en 27e zondag door het jaar (uitgave Gooi & Sticht);
Tekst: Kees Waaijman – muziek: Chris Fictoor

 

 

Litany of Division – muziek: Christopher Walker (Ierland). Begeleiding: Kees van Mechelen.

 

 

Muziek en metafoor
door Erik Heijerman

Het leven zit vol metaforen. In een al jaren klassiek boek Metaphors we live by (1980), laten Lakoff en Johnson zien dat metaforen ons denken niet alleen leuker, mooier en interessanter maken, maar dat zij op een fundamentele manier onze waarneming en ons begrijpen van de werkelijkheid structureren.

twaalfhoven'Spiritualiteit is een belangrijke domensie van het leven'
Interview met componist Merlijn Twaalfhoven
door Hanna Rijken

Componist Merlijn Twaalfhoven is gevraagd om in het kader van het vierde Nederlands Gregoriaans Festival, dat op 16 en 17 juni te Ravenstein plaatsvindt, een zetting te componeren van het Magnificat en Nunc dimittis als onderdelen van de evensong.

Het Nederlands Gregoriaans Festival is dit jaar op 16 en 17 juni in Ravenstein. Kijk hier voor meer informatie en kaartverkoop.
Wilt u meewerken aan Merlijn Twaalfhovens nieuwe composities die op het NGF in premiere gaan? Kijk dan hier.

'Mijn muzikale vaderland is de kerkmuziek'
Herman Strategier honderd jaar geleden geboren
door Anton Vernooij

Honderd jaar na zijn geboorte is de kerkmuziek van Herman Strategier (1912-1988) beslist nog niet verstomd. Zijn motetten uit de Latijnse tijd, Alle einden der aarde en Gij zijt in glans verschenen bepalen bijvoorbeeld ook vandaag nog mede de klank van de liturgie. Alle reden dus om stil te staan bij de taal van zijn kerkmuziek. Wat zijn daarvan de belangrijkste karakteristieken? Een poging tot antwoord op deze vraag wordt gegeven aan de hand van bijzondere aandacht voor een werk uit de verschillende periodes van zijn leven als componist. Het meest bijzondere van dat leven was naar zijn eigen zeggen dat hij het geluk had om na een downperiode ten gevolge van de komst van de volkstaalliturgie weer te mogen herleven als scheppend kunstenaar.

Beluister hieronder werken van Herman Strategier:

-Lux Fulgebit; Nederlands Madrigaalkoor olv Herman Strategier (datum onbekend)

 

-Juich voor de Heer - Offerandezang voor de paastijd; Koor Mariakerk Oosterhout o.l.v. Huub Bartz m.m.v. Jac.van Bommel, orgel
(datum onbekend)

 


-Gloria uit Missa Cathedralis – compilatie van twee utvoeringen:
Koor Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek Utrecht
o.l.v. Frits Henrichs (1971 – organist onbekend)
na 2 minuten:
Kathedrale koor Utrecht o.l.v. Gerard Beemster; orgel: Wouter van Belle (1996)

 

 

- Wees gegroet
Trappisten Abdij Maria toevlucht Zundert o.l.v. Br. Bruno Wilderbeek (2006)

 

 

'Nederlands Gregoriaans Festival moet blijven tot in lengte van jaren'
Interview met Hans Leenders en Marcel Zijlstra
door Kees van Mechelen

Hans Leenders en Marcel Zijlstra zijn de artistieke leiders van het Nederlands Gregoriaans Festival (NGF) 2012 te Ravenstein. Beide zijn ze opgegroeid met het gregoriaans en staan al de nodige jaren als docent en koorleider met beide benen in de praktijk. Kees van Mechelen sprak met hen over hun leven in dienst van de Zang van de Kerk en over het komende festival.

Beluister hier een fragment van het Winchester Troper door Ensemble Discantus:

“O dos novum – salvator noster” (van Cd Eia Mater)

 

 

Een huwelijk tussen muziek en architectuur
Het façadeorgel te Lunéville
door Richard Bot

In barokke en rococokerken zien we vaak een synthese tussen de architectuur van het kerk- gebouw, orgel en doksaal. In zijn ultieme vorm ontstaat een symbiose tussen architectuur en muziek waardoor een vorm van ‘theater’ ontstaat die de luisteraar én toeschouwer verplaatst naar een transcendente werkelijkheid. In Lunéville (Frankrijk) zien we het meest perfecte voorbeeld.

Balustrade rugwerk

 

 

 

 

 

Balustrade rugwerk orgel Lunéville.

Weingarten Basilika Gabler-Orgel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weingarten Basilika, Gabler Orgel

Bekijk hier de dispositie.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over het orgel met foto's (in het Frans).

Voor geluidsvoorbeelden met beelden van het orgel, binnenwerk en interieur kerk, zie: onderstaand filmpje:

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664