Het juninummer 2010 is verschenen.

In het juninummer staan columns, nieuwsberichten, besprekingen en interessante artikelen waaronder:

Buitenlandse zangbundels als toekomstscenario
door Anton Vernooij

Het liturgische en rituele landschap van Nederland is niet enkel gevarieerd, het is bovendien voortdurend in ontwikkeling. Momenteel is de vraag naar een betrouwbaar toekomstperspectief actueel. Hoe zal over tien jaar in Nederland de liturgie klinken? In deze bijdrage wordt in vijf recent in het buitenland verschenen liedbundels gezocht naar mogelijke antwoorden op deze vraag. Is deze laatste overigens reëel? Een zangbundel is er immers voor vandaag, niet voor morgen.

'Muziek is de basis van de schepping'
Interview met Coen Vermeeren
door Clara Lammers Lisnet

Coen Vermeeren (Breda, 1962) is iemand die vele talenten tot zijn beschikking heeft gekregen. Als ingenieur promoveerde hij aan de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft. Maar Vermeeren verdiept zich niet louter in de exacte wetenschappen, maar wijdt zich evenzeer aan de filosofie, de muziek en vele andere vakgebieden. Daarnaast heeft hij niet alleen talent voor componeren, maar ook voor schilderen, architectuur en schrijven.

Kijk voor meer informatie op zijn website, www.coenvermeeren.nl.


Joseph Gelineau (1920-2008)
Componist van liturgische muziek
door Anton Vernooij

Gelineau

De Franse Jezuïet Joseph Gelineau (1920-2008) was als liturgist en componist in de tweede helft van de vorige eeuw een belangrijk pionier op het gebied van de volkstaalliturgie, die tot bloei kwam rond het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). In deze bijdrage wordt voorbijgegaan aan zijn werk als liturgist en staat de aandacht exclusief gericht op zijn betekenis als componist van liturgische muziek.

 

 

 

Gezangen bij de viering van het vormsel: werk aan de winkel
door Siem Groot

In de Nederlandse bisdommen is het gelukkig heel normaal dat bij het sacrament van het vormsel muziek wordt gemaakt. Niet alleen door koren: er mag ook worden meegezongen. Maar wat klinkt er en wat is het beleid inzake de vormselliturgie in Nederland? Naar aanleiding van de brief van de bisschop van ’s-Hertogenbosch in 2009 over de viering van het Heilig Vormsel, werd Siem Groot door de redactie van het Gregoriusblad gevraagd zijn licht hierover te laten schijnen. Hij heeft geprobeerd het beleid met betrekking tot de vormselliturgie in de diverse bisdommen te achterhalen.