Inhoudsopgave

MB 1005-1019
O kom, o kom Immanuel    3

MB 1020-1024
Tot U in de hoge (psalm 25)    18

MB 1025-1027
Verheugt u en juicht (Jesaja 12)    23

MB 1028-1030
God van de heerscharen (psalm 80)    26

MB 1031-1033
Marialied van Haarlem    29

 

Herhaling

'Liturgische muziek helpt het liturgisch jaar bewust te beleven', schrijft mgr. Van den Hende in de september-aflevering 2015 van het Gregoriusblad. Dit lukt dankzij herhaling. Doordat bepaalde gezangen hernomen worden in een bepaalde liturgische periode, worden Idank en tijd aan elkaar gekoppeld. Zo 'horen' we de Advent dankzij, bijvoorbeeld, het lied O kom, Immanuel. Op verzoek van de redactie schreef Christiaan Winter een liedcantate over dit fraaie adventslied. Deze muziek kan goed ingepast worden in een gebedsdienst, of beter: een liedcantatedienst. Een voorstel daartoe vindt u op onze website (www.nsgv.nl > gregoriusblad > september 2015). Daarnaast hernemen wij enkele antwoordpsalmen voor de Advent die in voorgaande jaren in het tijdschrift Continuo zijn gepubliceerd. En verder vindt u een niet eerder gepubliceerd Marialied (Maria die Gods moeder zijt), te zingen in de oktober-Mariamaand of op Nieuwjaarsdag. Het werd getoonzet door Jan Valkestijn, de nestor van de liturgiecomponisten in Nederland.

In reactie op de Muziekbijlage van maart 2015 ontving het hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging een reactie van mgr. J. Liesen, referent van de Beleidssector Liturgie. Zijn reactie betreft het Onzevader, de nieuwe tekst uit het Klein Missaal op muziek van Flip Veldmans (MB 994-996). Hij schrijft:'... dat de nieuwe liturgische teksten van het Klein Missaal nog niet gebruikt mogen worden in de liturgische praktijk. Ze zijn nog niet voor gebruik gepromulgeerd'. Wellicht kunt u al wel gaan studeren, maar wacht u de promulgatie af. Waarvan acte!
Ook moet opgemerkt worden dat de eenstemmige versie van Veldmans' Onzevader in de bijlage van maart 2015 niet vrij gekopieerd mag worden (in tegenstelling tot wat daarover is opgemerkt) zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Martin Hoondert
hoofdredacteur