Inhoudsopgave

MB 1062-1063
Ik heb water zien stromen
(Vidi aquam) 3

MB 1064
Heer, sprenkel mij
(Asperges me) 5

MB 1065-1066
Hoe blij was ik
(Psalm 122) 6

MB 1067-1068
De Heer is barmhartig
(Psalm 103) 9

MB 1069-1071
Kom, Heer, om ons te redden I
(Psalm 146) 12

MB 1072-1075
Kom, Heer, om ons te redden II
(Psalm 146) 16

MB 1076-1077
O Salutaris Hostia 20

MB 1078-1082
Onze Vader I 22

MB 1083-1084
Onze Vader II
27

MB 1085-1087
Ave Maria
29

Koorcultuur

In de september-aflevering van het Gregoriusblad (2016) beschrijft Hein Vrijdag, liturgist en cantor, zijn praktijk als kerkmusicus.
Eén van zijn stellingen is dat de koren de samenzang en de gezongen liturgie in de weg staan. Nederland is een korenland en decennia lang hebben koren in de rooms-katholieke liturgie de muzikale dienst uit gemaakt. Het koor zong: een meerstemmige mis, aangevuld met de gregoriaanse gezangen. Zong 'het volk' dan niet? Jawel, maar niet tijdens de officiële liturgie.
Het volk zong zijn devotieliederen bij para-liturgische bijeenkomsten.
Anton Vernooij heeft daar uitvoerig onderzoek naar gedaan en erover geschreven. Zijn verzameling liedbundels door de eeuwen heen is een getuige van die praktijk.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben de liturgische en liturgisch-muzikale beleidsinstanties gepoogd de koorcultuur en devotieliedcultuur samen te laten gaan. Tegelijkertijd zijn er, met voortrekkers als Gelineau en Huijbers, nieuwe liturgisch-muzikale vormen ontstaan. Dat proces is eigenlijk nog volop gaande: de gezongen liturgie is nog lang niet gerealiseerd en we worstelen nog steeds met de vragen wie er zingt en wat we zingen.

Met de Muziekbijlage beoogt de redactie van het Gregoriusblad composities aan te bieden die bijdragen aan een gezongen liturgie. Soms ligt het accent op koorzang, maar idealiter hebben koor en volk elk hun eigen aandeel. Slagen we in onze opzet, binnen de liturgisch-muzikale grenzen die ons gesteld zijn? Beproef de aangeboden composities maar en laat ons weten hoe ze in uw praktijk functioneren.

Martin Hoondert
hoofdredacteur