Inhoudsopgave

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 3

Toelichting bij het communiegebed 10

Communiegebed - In de wereld gezonden 11

Acclamaties bij de voorbede
• Heer, wees ons met uw goedheid nabij (Advent) 16
• Heer, schenk uw vrede (kersttijd) 18
• Laat komen uw rijk (veertigdagentijd) 20
• God onze Schepper (paastijd) 22

Offertorium - Maak sterk 25

Registers voor de antwoordpsalm in de liturgie 28


Nieuw! Nieuw!

De slogan 'Nieuw! Nieuw!' past eigenlijk niet goed bij deze mooi uitgevoerde Muziekbijlage. Wat u nu in handen heeft, is het resultaat van het samenvoegen van de Muziekbladen van het tijdschrift Continuo en het Muziekkatern van het Gregoriusblad. En dat is inderdaad 'Nieuw!' en wij, de redactie van het Gregoriusblad, zijn blij met het resultaat. De samenvoeging levert winst op: twee maal per jaar ontvangt u de Muziekbijlage, twee keer 32 pagina's muziek en achtergrondinformatie, muziek van hoge kwaliteit.

In deze Muziekbijlage presenteren wij u muziek van diverse componisten in heel verschillende stijlen. We hebben componisten van naam bereid gevonden liturgische muziek te schrijven.
Aart de Kort maakte een aantrekkelijke bewerking van het bekende openingslied Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig; Rob Goorhuis (die onder meer de compositie schreef die jaarlijks op 4 mei bij de Dodenherdenking op de Dam wordt gespeeld) componeerde muziek bij een Communiedankgebed; Jetse Bremer en Wim Ruessink (twee heel veelzijdige componisten, musici en arrangeurs) bieden voorbede-acclamaties aan voor de zogenoemde sterke tijden; Martyn Smits ten slotte schreef de muziek bij het Pinksteroffertorium Maak sterk. Wij hopen dat u de muziek gaat zingen en vooral: dat u ervan geniet en de eredienst ermee verrijkt.

Het aanbieden van nieuwe liturgische muziek was een van de meest gewaardeerde aspecten van het tijdschrift Continuo. Met deze Muziekbijlage zetten we die goede traditie voort en dat
maken we ook zichtbaar in de nummering: waar Continuo eindigde gaat de Muziekbijlage verder!

Martin Hoondert
hoofdredacteur