In het decembernummer staan columns, nieuwsberichten, besprekingen en interessante artikelen waaronder:

Jan Valkestijn 85 jaar
In september j.l. vierde Mgr. Jan Valkestijn zijn 85e verjaardag. Hij is oud-redactielid van het Gregoriusblad, was 26 jaar rector cantus van de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem en directeur van de Koorschool St.Bavo, heeft diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, alsmede talrijke liturgische composities.

Beluister twee van zijn composities:
Cantate Domino (Kath. Koor o.l.v. Fons Ziekman, Bernard Bartelink, orgel)

 


Alle volken huldigt de Heer - psalm 117
(Ecclesiakoor De Bilt en solisten o.l.v. Paul Valk, Frans Haagen, orgel)

 

 

Liedboek 2013: Werkboek voor liturgie en eredienst
door Siem Groot
Er is al heel wat geschreven over en naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. In deze bijdrage is gekozen voor enige van Costa’s eerder in dit blad gepubliceerde inzichten met betrekking tot de liturgische muziek. Zijn er sporen te vinden van poëzie, tweede taal, en helpt dit boek om de ‘sacraliteit’ van de eredienst te realiseren? Hij signaleert onder meer aansluiting bij andere muzikale genres en ritmen. Zoals de jazz-waltz in het Iona-lied Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.
Hier uitgevoerd door koren van PKN-gemeente uit Houten o.l.v. Anja van Velzen (link werkt niet meer)

Hetzelfde constateert hij in de Psalmen voor Nu-zettingen, die in het nieuwe Liedboek te vinden zijn. En op Youtube.. Zoals Psalm 84a Wat hou ik van uw huis. De tekstbewerking is van Ria Borkent, de muziek van Cees de Vreede.

art2.GJNiem zelveEen man van passies: interview met Gerrit Jan Niemeijer
door Kees van Mechelen
Ruim vijftig jaar dirigeert Gerrit Jan Niemeijer de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat. Een ambience, waarin hij altijd veel vrijheid heeft gehad; en mocht werken in een schitterende kerk met een prachtig orgel . "Anders had ik het er nooit zo lang uitgehouden", zegt hij. Een man van passies: hij schildert, dirigeert, bewerkt en componeert . Ook componeerde hij drie passies - voor vieringen op Goede vrijdag en Allerzielen. Beluister hieronder enige van zijn composities ten dienst van de liturgie in de Martinikerk. Eigen opnamen van de Cantorij uit 2005.
Drempelgebed, Kyrie en Gloria:

 


Psalm 121 (vert: Gerhardt/Van der Zeyde)

 


Koraalmotet op Vanwaar zijt Gij gekomen (tekst: Huub Oosterhuis)

 

 

Regiomusicus in het bisdom Breda
Coördineren, ondersteunen, instrueren, aansturen, begeleiden, initiëren, investeren, adviseren en vernieuwen. Frans Bullens, regiomusicus voor de zes kerkplekken van de parochie St. Elisabeth, omschrijft zijn taak en de kerkmuzikale situatie in zijn regio, de noordrand van het bisdom.

art.4.1. kerkgezangen 0 rugfragment (2)Kerkgezangen: Gezongen liturgie in Friesland tegen het einde van de achttiende eeuw
door Anton Vernooij
Een bijzonder handschrift uit de achttiende-negentiende eeuw met het repertoire van een rooms-katholieke statie – zo heette een parochie vóór 1853 – in Noord-West-Friesland heeft veel te vertellen over de toenmalige
liturgische zangpraktijk in die streek van ons land. Wat werd er gezongen? Door wie? Wanneer? En vooral, wat zong men in de tijd dat de liturgie zich langzaam aanpaste aan de idealen, gesteld door het Concilie van Trente (1545-1563)? Anton Vernooij wijdt er een beschouwing aan.

Twee zomerse conferenties over liturgische muziek: Universa Laus en IAH 2013
door Siem Groot en Martin Hoondert
Augustus jl. vonden er twee conferenties plaats over liturgische muziek. Van 19 tot en met 23 augustus kwamen ruim veertig deelnemers uit dertien landen bijeen in het schitterend gelegen complex van Worth Abbey – een benedictijner klooster annex middelbare school – in het graafschap Sussex (Engeland) voor de jaarlijkse conferentie van de Internationale Studiegroep Universa Laus. De week daarvoor, van 12 tot en met 16 augustus, kwam de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie bijeen in Amsterdam. Een verslag van twee conferenties.
Tijdens de Universa Lausbijeenkomst maakte onder meer Paul Inwood indruk met een psalmzetting. Beluister zijn zetting van psalm 96 Today is born our Saviour

Een spannend Vermeulen-orgel in Woerden
Eind 2010 werd in de Bonaventurakerk in Woerden het bijzondere hoofdorgel van Jos Vermeulen na een grondige restauratie opgeleverd. Cees van der Poel schrijft speciaal voor het Gregoriusblad een bijdrage over dit orgel. De dispositie van het hoofdorgel:

Hoofdwerk Zwelwerk (Expressief) Pedaal

Prestantfluit 16 Bourdon 16 Prestantbas 16
Prestant 8 Viool prestant 8 Subbas 16
Fluit harmoniek 8 Viola di Gamba 8 Quintbas 10 2/3
Salicionaal 8 Voix Céleste 8 Cello 8
Bourdon 8 Dolce 8 Fluit 4
Octaaf 4 Holpyp 8 Bazuin 16
Fluit 4 Violine 4
Octaaf 2 Nasard 3
Mixtuur II-III-IV-V-III Piccolo 2
Trompet 8 Terts 1 3/5
Echo Trompet 8


GeertenLieftingOrganist/dirigent van de Bonaventurakerk Geerten Liefting demonstreert hier - exclusief voor het Gregoriusblad - het orgel in een improvisatie over Kyrie XI: