Het septembernummer 2014 van het Gregoriusblad - voor het eerst in kleur! - is verschenen met columns, nieuwsberichten, besprekingen en interessante artikelen waaronder:

Een klankruimte van het Woord van God
De psalmen in Gotteslob
door Richard Bot
Wie in de nieuwe Duitse rooms-katholieke gezangenbundel Gotteslob door de psalmen bladert, ziet meteen een aantal verschillen met de psalmen in onze bundel Gezangen voor liturgie. Waarop berusten die verschillen? Hoe functioneren de ruim honderd psalmen in de verschillende typen van liturgie vieren? Welke muzikale vormen worden daarvoor gebruikt? Hoe gebruikt men Gotteslob in de Duitstalige landen voor het zingen van de antwoordpsalm in de Dienst van het Woord?
chor1


Beluister hier Singt, singt, singt dem Herrn - antifoon naar psalm 149 van Jutta Bitsch

 

 

    'Al zou de kerk sluiten, de schola blijft bestaan'
Interview met Rens Tienstra
door Janieke Mollenhorst
Rens Tienstra (*1988) studeerde compositie en kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij raakte gefascineerd door het gregoriaans en studeert momenteel aan de Folkwang Universität in Essen. Op zeer enthousiaste wijze vertelt hij over zijn muzikale praktijk én over de toekomst van het eeuwenoude gregoriaans.

KIjk op meer informatie over en geluidsfragmenten van Rens Tienstra op zijn website: www.renstienstra.nl
   
  Kijk hier een kort filmpje met Rens Tienstra als dirigent voor zijn Schola Gregoriana.
 
Beluister hier 'Diptiek voor Beiaard' (Lamento en Toccata) uit 2008, van Rens Tienstra, uitgevoerd door Klaas de Haan, huisbeiaardier van de Larense Beiaard (aug. 2008

Zit er nog muziek in de oecumene?
door Kees van Mechelen
De vraag naar muziek en oecumene is te breed om in enige pagina’s genuanceerd te beantwoorden. Op sommige plaatsen is het heel stil geworden, op andere klinkt zij voluit en vivace. Kees van Mechelen verzamelde ervaringen op enige locaties. Hij sprak met Gerrie Mechielsen, dirigente van de Oecumenische Cantorij Waddinxveen, met Moniek Siermann, voorgangster van geloofsgemeenschap "De Zijp" te Arnhem en met Anette Sprotte en Edith Vos, voorgangsters van de oecumenische geloofsgemeenschap 'Het Brandpunt" te Amersfoort-noord. Beluister hieronder de cantorijen van Waddinxveen en Het Brandpunt (opnamen: Kees van Mechelen).
Oecumenische cantorij Waddinxveen o.l.v. Gerrie Mechielsen - Jeroen Pijpers, orgel:
Onze Vader - uit bundel 'Onze Vader gezongen' (12 zettingen van de tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling) en
Zegen (vrij naar GvL 344 - tekst Numeri 6; muziek Gert Bremer)

 


Psalm 113 - muziek: Willem Vogel (Uit: Voor de kinderen van Korach)Oecumenische Cantorij Het Brandpunt (Amersfoort-noord) o.l.v. Kees van Mechelen - Dick van der Niet, piano:
Opstaan (uit: Liederen uit Iona&Glasgow, dl 2; vert: Roel Bosch; muziek: John Bell en Graham Maule) en
Hoor je mij? - Psalm 16 (tekst; Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen)

 Het is de toon die de muziek maakt!

Recensie van Godlof! Maar hoe?
door Ko Schuurmans
neues gotteslob gebet und gesangbuchOnlangs verscheen de Nederlandse vertaling van een opmerkelijk document van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten: een directorium voor muziek in de liturgie. Het document valt op door de uitnodigende toon en de wijsheid waarmee beleidslijnen worden uitgezet. Ko Schuurmans bespreekt de Nederlandse uitgave van dit directorium en laat zien dat dit document veel te bieden heeft voor beleid inzake liturgische muziek.

Claude Goudimel en zijn betekenis voor de kerkmuziek

door Arie Eikelboom
Over het leven van Claude Goudimel (ca.1514-1572) is maar weinig bekend. Ook zijn geboortejaar is onzeker. Maar er is reden genoeg om ongeveer vijfhonderd jaar na dato stil te staan bij de betekenis van Goudimel.

Hij heeft waarschijnlijk nooit een functie als hofcomponist gehad. Mogelijk ging hij in Lyon, waar hij van 1557 tot 1567 verbleef, over naar het calvinisme. Tussen 1551 en 1559 componeerde hij zijn meeste composities zoals missen, chansons, motetten en composities over psalmen. Zeker is dat hij in 1572 bij de Bartholomeüsnacht, de massale afslachting van protestanten in Frankrijk, is omgekomen en dat daarbij veel van zijn composities verloren zijn gegaan.

Beluister hier muziek van Claude Goudimel.
Psalm 6 - 'Chide me, O lord, no longer' (Nw Liedb: Heer, toon mij uw genade)
Young Adults Choir "Laudate!" of Langley BC (2009):Gloria in excelsis
- Ottawa choir, The Stairwell Carollers (2011):
Extra artikel: Stilte

De musicoloog en kerkmusicus Ruud Hoogenboom bood onderstaand artikel aan voor publicatie. De redactie van het Gregoriusblad biedt het via de website graag aan de lezers aan.

Lees hier dit extra artikel